Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CIM (Common Information Model)

  CIM (Common Information Model) - spójny sposób zarządzania siecią korporacyjną, wykorzystujący technikę webową i opisujący zasady pracy aplikacji opartych na modelu obiektowym. Specyfikacja aplikacyjna CIM operuje w kilku warstwach, pozwala opisywać zdarzenia w sieci i udostępniać je na konsoli...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CFS (Cluster File System)

  CFS (Cluster File System) - technika grupowania (clu- stering) serwerów lub węzłów sieci w klastry, w celu unikania przestojów w dostępie do zasobów sieciowych (głównie internetowych). W węzłach takiej grupy (klastrach) system CFS zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji, zbiorów i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrala telefoniczna (analogowa)

  Centrala telefoniczna (analogowa) - urządzenie do realizacji połączeń rozległych z analogowym przekazem głosu (usługi POTS) przez linie telefoniczne. Ze względu na techniczne ograniczenia maks. pojemności numerów abonenckich NN i łączy międzycentralowych do ok. 10 tys. linii w jednym węźle...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIR (Committed Information Rate)

  CIR (Committed Information Rate) - uzgodniony wskaźnik przydziału minimalnego pasma komunikacyjnego wynegocjowany z operatorem, stosowany w sieciach pakietowych Frame Relay do określenia wymaganej zajętości kanału transmisyjnego lub wirtualnego. Stanowi w istocie gwarantowaną przepływność minimalną...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CGI (Common Gateway Interface)

  CGI (Common Gateway Interface) - prosty język programowania (język skryptowy), stanowiący pomost między przeglądarką a serwerem, umożliwiający programom bądź współuczestniczącym stronom komunikację z serwerami WWW. Działanie programu wymaga specjalnego skryptu lub pliku wykonywalnego, do którego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrex

  Centrex - usługa telekomunikacyjna realizująca funkcję centrali abonenckiej PABX w publicznej centrali telefonicznej CM lub publicznym systemie komutacji PSTN.

  Wewnętrzne połączenia abonenckie w przedsiębiorstwie są automatycznie przekierowywane do centrali publicznej, tam komutowane i zawracane do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chirp (ćwierkanie)

  Chirp (ćwierkanie) - wysoce negatywne zjawisko migotania obserwowane podczas modulacji fal radiowych, mikrofal oraz fal optycznych w światłowodach. Powoduje zniekształcanie generowanych sygnałów świetlnych w modulatorach promienia laserowego i utrudnia uzyskiwanie czystej modulacji natężenia lub fazy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centronics

  Centronics - najprostszy, jednokierunkowy i naprzemienny interfejs równoległy działający z naprzemiennym potwierdzeniem typu handshaking, stosowany typowo do przyłączania urządzeń zewnętrznych do komputerów klas; (drukarki, plotery), ma maks. zasięg kilku metrów, przy niewielkiej szybkości przekazu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cienki Ethernet (thin Ethernet)

  Cienki Ethernet (thin Ethernet) - system okablowania komputerowego wykorzystujący cienki, elastyczny kabel koncentryczny (średnica ok. 5 mm, 50 Ω), stosowany powszechnie w sieciach lokalnych Ethernet 10Base-2 do łączenia węzłów i stacji roboczych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarna zgnilizna marchwi

  Czarna zgnilizna marchwi — chorobagrzybowa marchwi występująca także naselerach. O b j a w y : wskutek zagniwania korzonkówi podliścieniowej części łodyżki siewkiginą przed ukazaniem się nad powierzchnią ziemilub wkrótce potem; na liściach wraz z ogonkamioraz na łodygach występują suche, czarne plamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt

Do góry