Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cookies

  Cookies - aplikacja sieciowa implementowana na serwerach i umożliwiająca śledzenie kolejności sesji przeglądarki webowej generowanych przez pojedynczego użytkownika systemu. Sposób na utrzymanie związków  przyczynowo-skutkowych między poszczególnymi kolejnymi zleceniami, przez magazynowanie w serwerze...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COFDM (Coded Orthogonal Freąuency Divisision Multiplexing)

  COFDM (Coded Orthogonal Freąuency Divisision Multiplexing) - sposób kodowania sygnałów cyfrowy przez ortogonalne zwielokrotnienie z podziałem częstotliwości, stosowany w radiofonii cyfrowej (DAB) i telewizji cyfrowej (DVB).

  Polega na równoległej transmisji sygnałów cyfrowych o dużej przepływności z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CISC (Complex Instruction Set Computer)

  CISC (Complex Instruction Set Computer) - silny procesor rozpoznający i realizujący pełną listę (200-300 instrukcji) rozkazów języka asemblerowego. Procesory CISC są stosowane w wieloprocesorowych komputerach multimedialnych do analizy tekstowej i zintegrowanego przetwarzania obrazu i dźwięku. Prostą i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLI (Calling Line Identity)

  CLI (Calling Line Identity) - funkcja programowego wspomagania agentów działających w centrum usługowym typu Cali Center, polegająca na kojarzeniu numeru abonenta wywołującego z informacją o nim, uprzednio zarejestrowaną w bazie danych systemu usługowego. Zestawiane połączenia  przychodzące i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEPT (European Conference of Posts and Telecommunications)

  CEPT (European Conference of Posts and Telecommunications) - europejskie stowarzyszenie koordynujące działalność 26 europejskich instytucji i krajowych administracji pocztowo-telekomunikacyjnych. Określa ordynuje działalność operatorów sieci telekomunikacyjnych, zajmuje się także standaryzacją łączy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIF (Common Intermediate Format)

  CIF (Common Intermediate Format) - jeden ze standardów określających format obrazu, stosowany w przekazach wideofonicznych (ISDN), również telewizyjnych. Format CIF (228 linii x 352 punkty w linii) jest silnie związany ze standardem kompresji H.261 stosowanym w przekazach multimedialnych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikat

  Certyfikat - elektroniczne poświadczenie (klucz cyfrowy), za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu są przyporządkowane ściśle określonej osobie (składającej podpis elektroniczny) i potwierdzają jej tożsamości umożliwia także weryfikowanie tożsamości użytkownika który loguje się na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIFS (Common Internet File System)

  CIFS (Common Internet File System) - system rozproszonych plików i urządzeń drukujących używany przez sieci firmowe (Microsoft), w szczególności przez sieci pracujące pod systemem operacyjnym Windows NT i korzystające z protokołu TCP/IP. Zapewnia obsługę przez Internet pełnego zbioru funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CF (Calling Forwarding)

  CF (Calling Forwarding) - grupa usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, polegająca na przekierowaniu realizowanych połączeń rozmownych przez sieć na inne numery końcowe. W grupie tej wyróżnia się trzy sposoby przekierowania połączeń:

  CFB (CF Busy) - przekierowanie na inny...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrala cyfrowa

  Centrala cyfrowa - urządzenie do realizacji połączeń między abonentami telekomunikacyjnej sieci rozmownej, oparte na przełączaniu informacji przesyłanych w pakietach (zamiast dotychczasowego komutowania łączy). Odpowiednio skompresowany głos podzielony na pakiety jest uzupełniany o adres...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /999

  praca w formacie txt

Do góry