Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DDM (Direction Dirision Multiplexing)

  DDM (Direction Dirision Multiplexing) - proces zwie- lokrotnienia kanałów radiowych (satelitarnych) przez multipleksowanie z rozdziałem kierunków transmisji, stosowany także w pracy dupleksowej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DCE (Distributed Computing Environment)

  DCE (Distributed Computing Environment) - środowisko komunikacyjne, także platforma przetwarzania rozproszonego z oprogramowaniem do tworzenia jednolitych aplikacji w niejednorodnym środowisku sieciowym. Zapewnia niezależność urządzeń od systemów operacyjnych i sieci, oferując niezależne środowisko...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDNS (Dynamie Domain Name System)

  DDNS (Dynamie Domain Name System) - rozszerzona wersja systemu nazewnictwa i adresacji DNS, dostępna w sieci Internet, pozwalająca na dynamiczne uaktualnianie bazy danych nazw, co w praktyce oznacza bieżącą rejestrację klientów przenoszonych do innych podsieci.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DCS (Digital Communication System)

  DCS (Digital Communication System) - rozszerzona wersja cyfrowej telefonii komórkowej GSM 900 - wprowadzona do eksploatacji od 1992 r. - obecnie zaakceptowana pod nazwą GSM 1800 i działająca w paśmie 1800 MHz (o częstotliwości w „górę" 1710-1785 MHz i w „dół" 1805- 1880 MHz).

  Przy szerokości pasma 75 MHz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DB (Dual Band)

  DB (Dual Band) - przystosowanie telefonu komórkowego do pracy w dwóch różnych pasmach częstotliwości radiowych w obrębie systemów tego samego typu, czyli wykonanych w tej samej technologii przekazu radiowego, takich jak: GSM 900/1800 (dawny DCS) czy GSM 1800/1900 (PCS1900). Oferowane są także (od 1999 r.)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECnet (Digital Equipment Corporation Network)

  DECnet (Digital Equipment Corporation Network) - sieć lub protokół komunikacyjny stosowany w sieciach lokalnych do transmisji między komputerami firmy DEC, od największych mainfra- me do klasy PC. Atutem protokołu jest możliwość pracy pod nadzorem różnych systemów operacyjnych: VMS, DOS, Ultrix...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DCS (Digital Cross-connect System)

  DCS (Digital Cross-connect System) - technika oznaczana również jako DXC, stosowana w sieciach synchronicznych SDH w celu bezpośredniego dostępu, krosowania lub wydzielania kanałów cyfrowych o niskim poziomie przepływności (od 64 kb/s w górę) z transportowych strumieni cyfrowych o przepływnościach Tl...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DB-9/15/25

  DB-9/15/25 - popularne złącza interfejsu szeregowego (9-, 15- lub 25-stykowe) stosowane do przyłączenia zewnętrznych komponentów do komputera klasy PC bądź włączenia urządzeń komputerowych z interfejsem standardu RS 232C do sieci LAN.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

  DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) - standard cyfrowej telefonii bezprzewodowej WLL działającej w paśmie 1880-1900 MHz, rekomendowany przez ETSI w miejsce systemów CT3.

  Stosowany obecnie jako podstawowy system bezprzewodowych central abonenckich WPABX, zapewnia użytkownikom ruchomym (do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czytnik kodów kreskowych

  Czytnik kodów kreskowych - terminal przenośny do szybkiej identyfikacji, za pomocą widzialnego promienia światła (czerwonego) lub promieniowania podczerwieni, kodów kreskowych (paskowych) naniesionych trwale na produktach handlowych. Czytnik zapewnia szybką rejestrację danych, dokonywanie inwentaryzacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt

Do góry