Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Powikłania związane z kaniulacją żył

  Do powikłań związanych z kaniulacją żył należą: miejscowe krwawienie, przedostanie się płynów/leków poza żyłę, zapalenie żyły, uszkodzenie tętnicy, wytworzenie się tętniaka, nieplanowane dotętnicze podanie leku (zagrożone wystąpieniem obkurczenia tętnicy, niedokrwienia kończyny aż do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie układu oddechowego

  Obejmuje kliniczną ocenę oddychania (wysiłek oddechowy, tor oddechowy, zabarwienie powłok) oraz pomiary częstości oddechów (KR) i wysycenia hemoglobiny tlenem (saturacji, Sat02). Ten zakres można uznać za podstawowy. Pomiary częstości oddechów mogą być wykonywane przez pielęgniarkę, ale większość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjęcie dziecka do hospicjum

  Rozmowa lekarza i pielęgniarki hospicjum z rodzicami na temat przyjęcia dziecka pod opiekę hospicjum jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla obydwu stron. Dla rodziny otwiera ona w sposób symboliczny, ostatni, tragiczny rozdział życia ich dziecka. Dla zespołu hospicjum stanowi kolejne, niezwykłe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /7 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabiegi ratujące życie - resuscytacja

  Terminy „resuscytacja” i „reanimacja” w odniesieniu do stosowanych metod i działań są synonimami, mogą być zatem używane zamiennie. Jeśli w efekcie tych zabiegów uzyskamy zahamowanie (zawrócenie) procesu umierania, poszczególne układy organizmu ratowanego będą funkcjonować (choć mogą być wspierane np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /7 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie układu krążenia

  Podstawowe: częstość tętna (HR - heai't rate) mierzone palpacyjnie, przez pulsoksymetr lub monitor EKG, ciśnienie tętnicze mierzone mankietem (NIBP

  - non-invasive blood pressure - nieinwazyjne ciśnienie krwi) ręcznie lub automatycznie. Metody bardziej zaawansowane to:

  •    Ocena krzywej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaawansowane zabiegi ratujące życie (P-ALS)

  Poza omówionymi powyżej podstawowymi zabiegami resuseytacyjnymi u dzieci (P-BLS), wytyczne EEC szczegółowo opisują zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (P-ALS -paediatric aduanced life support) oraz resuscytację dziecka po urodzeniu. Materiały te w języku polskim dostępne są na stronie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /5 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

  W zakresie podstawowym obejmuje ocenę przytomności i stanu ogólnego pacjenta (ułożenie, prężenia, drgawki, wzmożone lub osłabione napięcie mięśniowe), wygląd i reakcje źrenic, reakcje na bodźce. Pacjenci z zaburzeniami przytomności powinni być systematycznie oceniani przy użyciu punktowej skali...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defibrylacja i defibrylatory

  Defibrylator jest urządzeniem pozwalającym zastosować impuls elektryczny, który działając na serce, powoduje jednoczasową depolaryzację komórek mięśnia sercowego i pozwala przywrócić prawidłowy rytm serca. Impuls wyzwalany jest ręcznie przez operatora (defibrylator manualny) łub automatycznie po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie parametrów metabolicznych ustroju

  Nie istnieje pojedynczy parametr (marker), który mógłby być w sposób ciągły monitorowany, a który dostarczałby wyczerpujących informacji o stanie metabolicznym pacjenta. U pacjentów sztucznie wentylowanych możliwe jest zbieranie np. informacji o zużyciu tlenu i produkcji C02, co w połączeniu z wynikami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzyskanie dostępu donaczyniowego

  W zaawansowanym postępowaniu ratowniczym konieczne jest podawanie leków oraz pobieranie krwi do badań. W tym celu należy uzyskać dostęp do żyły. Jeśli założenie kaniuli do żyły obwodowej jest trudne i trzykrotne próby lub próby przedłużające się ponad 90 sekund nie dały efektu, należy założyć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /1 238

  praca w formacie txt

Do góry