Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EIDE (Enhanced IDE)

  EIDE (Enhanced IDE) - rozszerzenie równoległego standardu interfejsowego IDE, umożliwiające włączenie maks. 4 pamięci masowych do wspólnego interfejsu i przekaz danych z szybkością w zakresie 9-16 MB/s (Mode 4) - przy typowej przepływności 13,3 MB/s. Do interfejsu EIDE można włączać dyski o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFR (Enhanced Fuli Rate)

  EFR (Enhanced Fuli Rate) - ulepszony sposób kodowania głosu w kanałach głosowych GSM o pełnej przepływności (22,8 kb/s), oparty na koderach klasy CELP. Zapewnia lepszą jakość transmitowanych sygnałów mowy, przy zachowaniu dotychczasowej przepływności kanału radiowego.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDI (Electronic Data Interchange)

  EDI (Electronic Data Interchange) - system elek tronicznej wymiany danych handlowych lub administra cyjnych (faktury, zamówienia, przelewy) między systemami komputerowymi różnych firm.

  Stosuje uzgodniony standard formatowania danych UNI EDIFACT między odrębnymi jednostkami organizacyjnymi, do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EAN (European Article Numbering)

  EAN (European Article Numbering) - jeden z kilkunastu standardów kodów kreskowych prezentujących wyłącznie cyfry, nadzorowanych przez Stowarzyszenie Kodowania Towarów IANA (International Article Numbering As- sociation). Popularną wersją tego sposobu kodowania towarów w Europie jest standard EAN-13 i jego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echopleks (echoplex)

  Echopleks (echoplex) - najstarszy sposób wzrokowego wykrywania i manualnej korekcji błędów transmisji asynchronicznej prowadzonej między terminalem a komputerem sieciowym. Podczas wprowadzania danych z wejściowych urządzeń klawiaturowych na ekranie kontrolnym monitora użytkownika nie są wyświetlane znaki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EAP (Extensible Authentication Protocol)

  EAP (Extensible Authentication Protocol) - jeden z wielu protokołów (PAP, CHAP, EAPOE) uwierzytelniania użytkowników działających w sieciach LAN, o cechach adaptowanych z dwustronnego protokołu PPP. Podczas gdy PPP oferuje jedynie proste uwierzytelnianie użytkowników typu peer to peer - wykorzystując...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECMA (European Computer Manufacturers Association)

  ECMA (European Computer Manufacturers Association) - europejskie stowarzyszenie producentów komputerów, oddziałujące zakresem swojej oferty handlowej na międzynarodowe organizacje normalizacyjne i standaryzujące.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EARN (European Academic and Research Network)

  EARN (European Academic and Research Network) - rozległa sieć łącząca europejskie ośrodki akade- mickie, część wcześniejszej sieci BITNET, również współpra- cująca z innymi sieciami rozległymi, np. Internetem. Chro- nologicznie druga, powszechnie używana sieć rozległa v Polsce (od 1990 r.)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  e-biznes

  e-biznes - internetowy model prowadzenia biznesu wymagający elektronicznego wspomagania działalności przedsiębiorstw, a polegający na bezpośredniej wymianie informacji między producentami, dystrybutorami, pośrednikami oraz odbiorcami produktów i usług rynkowych.

  Cechą charakterystyczną jest...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECSD (Enhanced Circuit Switched Data)

  ECSD (Enhanced Circuit Switched Data) - jeden ze sposobów zwiększenia szybkości transmisji danych klasy EDGE w sieciach komórkowych trzeciej generacji (GSM/2+, TDMA/136+). W ECSD - stanowiącym ulepszoną formę transmisji szczelinowej z komutacją kanałów HSCSD (GSM/2+) - stosuje się ośmiowartościową...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt

Do góry