Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)

  EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) - międzynarodowy standard komunikatów EDI przeznaczony dla administracji, handlu i transportu, zaakceptowany przez większość krajów europejskich, również w Polsce (PN92/T-20091).

  Opisuje sposób formatowania dokumentów i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGPRS (Enhanced General Packet Radio Services)

  EGPRS (Enhanced General Packet Radio Services) - rozszerzona wersja transmisji pakietowej GPRS używana w sieciach komórkowych, w których do zwiększenia szybkości transmisji stosuje się 9 typów modulacji i kodowania (5 typu 8PSK i 4 typu GMSK). Dzięki temu uzyskuje się przepływności w granicach 8,4-59,2...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDORAM (Extended Data Out Dynamie RAM)

  EDORAM (Extended Data Out Dynamie RAM) - popularne układy półprzewodnikowej pamięci dynamicznej RAM o swobodnym dostępie, z utratą zawartości zarejestrowanych danych po wyłączeniu zasilania.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIA (Electronic Industry Association)

  EIA (Electronic Industry Association) - amerykańskie stowarzyszenie przemysłu elektronicznego definiujące (od 1924 r.) wiele standardów sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, przyjmowanych później przez międzynarodowe organizacje standaryzujące.

  W telekomunikacji najbardziej znanymi są standardy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDTV (Extended Definition Television)

  EDTV (Extended Definition Television) - rozszerzony standard systemu telewizyjnego o polepszonej jakości obrazu i większej rozdzielczości punktowej, odpowiadający studyjnej wersji przekazu telewizyjnego. Studyjną jakość obrazu uzyskuje się przy następujących podstawowych pa- rametrach technicznych:...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIA/TIA 568 (Electronic Industries Association/Telecommunications Industries Association)

  EIA/TIA 568 (Electronic Industries Association/Telecommunications Industries Association) - zalecenia stowarzyszenia elektroniki i telekomunikacji przemysłowej dotyczące wszelkich instalacji teleinformatycznych, zawierających skrętkę telekomunikacyjną w okablowaniu komunikacyjnym budynków.

  Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EEPROM (Electrically Erasable Progratnmable Read Only Memory)

  EEPROM (Electrically Erasable Progratnmable Read Only Memory) - układ scalony nieulotnej, lecz ka- sowalnej elektrycznie pamięci programów lub danych, określany także jako pamięć błyskowa FLASH. Do zaprogra- mowania dowolnego bajtu wystarcza jeden cykl zapisu, co sprawia, że pamięć EEPROM jest idealnym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIB (European Installation Bus)

  EIB (European Installation Bus) - coraz bardziej popularny europejski standard automatyki domowej i we- wnątrz budynkowej, a także w instalacjach budynków inteligentnych IBS. Standard jest przeznaczony do stosowania i atestowany przez organizację EIBA (European Installation Bus Association) - w celu utrzymania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność transmisji

  Efektywność transmisji - parametr określający efektywność przyjętego protokołu transmisji. Im więcej sygnałów sterujących i synchronizacyjnych znajduje się w sa- modzielnym bloku informacji, tym niższa jest efektywność wykorzystania kanału transmisyjnego - określana jako stosunek liczby bitów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)

  EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) - najnowsza metoda modulacji cyfrowej, umożliwiająca przekaz multimedialnych informacji (obraz ruchomy) przez sieci komórkowe (GSM, GSM 2+, TDMA/136, TDMA/136+) z typową szybkością przekazu od 384 kb/s do 1 Mb/s. W standardzie EDGE wyróżnia się dwie fazy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt

Do góry