Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Erlang

  Erlang - jednostka natężenia ruchu (trafiku) w liniach i węzłach komutacji telefonicznej określająca średnią inten- sywność ruchu telefonicznego. Jeden erlang [Erl] oznacza ruch, w którym jedno łącze (ścieżka, kanał, węzeł) jest ciągle zajęte (jednogodzinna rozmowa w ciągu godziny, jedno-...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ethernet

  Ethernet - technologia przekazów sieciowych, także nazwa sieci komputerowej funkcjonującej z podstawową szybkością nie mniejszą niż 10 Mb/s, przy wykorzystaniu dostępu do medium z detekcją kolizji - typu CSMA/CD. Podstawowym medium transportowym dla mniejszych szybkości transmisji jest cienki kabel...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erlang B

  Erlang B - wzór i tablica po raz pierwszy przedstawiona przez A.K. Erlanga, ukazujące zależność między liczbą potrzebnych (niezbędnych) linii telefonicznych do centrali nadrzędnej a liczbą wszystkich abonentów przyłączonych do węzła, przy zadanym prawdopodobieństwie blokowania (w zakresie 0,1-10%)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)

  ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) - pierwsza elektroniczna maszyna cyfrowa z prawdziwego zdarzenia (1946 r., Eckert, Mauchly), z ręcznym wprowadzaniem danych, wykonana w USA na zamówienie wojska.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOT (End of Transmission)

  EOT (End of Transmission) - sygnalizacja końca  transmisji danych, znak sterujący używany w telekomunikacji do zasygnalizowania końca transmisji.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMV (Europay, MasterCard, VISA)

  EMV (Europay, MasterCard, VISA) - standard (1999 r.) zabezpieczenia bezprzewodowych transakcji bankowych prowadzonych on-line przez sieć otwartą, wykorzystujący podstawowe założenia i aplikacje wcześniejsi protokołu zabezpieczeń SET. Dodatkowo specyfikuje interfejs, umożliwiający konstruowanie czytników...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EL FEXT (Equal Level Far-End Crosstalk)

  EL FEXT (Equal Level Far-End Crosstalk) - parametr zdalnego przeniku kablowego FEXT, pozwalający ocenić przydatność kabla miedzianego dla szybkich transmisji w okablowaniu strukturalnym. Określa względny poziom zakłóceń sygnałów indukowanych w sąsiedniej skrętce, ale powstających na drugim końcu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIP (Enterprise Infortnation Portal)

  EIP (Enterprise Infortnation Portal) - model portali korporacyjnych, łączący najlepsze cechy portali z dostępem do aplikacji i bazy danych konkretnego przedsiębiorstwa. Portale korporacyjne o odpowiednim zabezpieczeń przed włamaniem (personalizacja dostępu) są przeznczone zarówno dla własnych pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELAN (Emulated LAN)

  ELAN (Emulated LAN) - nazwa sieci LAN emulowanej (odwzorowanej) w środowisku sieciowym ATM, w której każdemu klientowi sieci może odpowiadać jedna lub więcej sieci emulowanych ELAN w ramach istniejącej struktury ATM. ELAN jest równoważna sieci wirtualnej VLAN z przekazem datagramowym, przy czym każda z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIR (Equipment Identification Register)

  EIR (Equipment Identification Register) - baza danych w systemie komórkowym GSM zawierająca - na podstawie zgromadzonych numerów seryjnych komórkowych urządzeń ruchomych - informacje o telefonach skradzionych lub zagubionych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt

Do góry