Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cząsteczka chemiczna

  C Z Ą S T E C Z K A C H E M IC Z N A — najmniejszailość pierwiastka lub związku zdolna do samodzielnegoistnienia i zachowująca wszystkie chemicznewłaściwości danej substancji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cwiartka

  Ć W IA R T K A — w przemyśle jajczarskim skrzyniajajczarska na 360 ja j wykonana z cienkich,,suchych i bezwonnych deseczek; jaja ułożone sąw kratkach lub wytłaczankach. Rozróżnia się3 typy ćwiartek: eksportowa typu A — dla jajmniejszych, eksportowa typu B — dla jaj większychi patentowa — przeznaczona do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czteropolówka

  C Z T E R O P O L Ó W K A — ^mianowanie okładająccsię z czterech roślin, albo grup roślin (,,p6Pr).Klasyczną czteropolówkę „norfoUką’- stanowią:okopowe — zboża jare — koniczyna — zbożaozime, gdzie 50% stanowią zboża, 25% okopowei 25% strączkowe. Czteropolówka była wzorcem,na podstawie którego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Daglezja

  Daglezja , je d lic a (Pseudotsuga Douglasa) —drzewo iglaste z rodziny jodłowatych (Abietaceae)t pochodzące z Am eryki Pn., wprowadzanegdzieniegdzie do naszych lasów ze względu naszybki wzrost i cenne drewno; spotykana takżew parkach. Gatunek cienioznośny, wrażliwy namrozy i przym rozki; wymaga lepszych gleb...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czujnik ciśnieniowy

  Czujnik ciśnieniowy , m em brana —część składowa termoregulatora stosowanegow aparatach wylęgowych, zbudowany z dwuokrągłych wypukłych blaszek mosiężnych, o średnicy5 10 cm, zlutowanych ze v>bą samymi brzegami,tworzących szczelną, bardzo elastycznąpuszkę dzięki wytłoczonym na powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawka pokarmowa

  DAWKA P O K A R M O W A — ilość pasz przeznaczonychdla jednego zwierzęcia lub grupyzwierząt na jednostkę czasu. Z reguły operujemydawką pokarmową na 1 dobę dla jednego zwierzęcia.W planowaniu produkcji zwierzęcej używasię też dawek rocznych lub dawek w odniesieniudo określonej produkcji (np. dawka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czułki

  C Z U Ł K I — narządy dotyku lub powonieniau jamochłonów, niektórych robaków i stawonogów;są to wydłużone, nitkowate lub pałczastechwytne przydatki różnej budowy i pochodzenia,położone najczęściej w pobliżu otworu gębowegoi obdarzone znaczną ruchliwością; zazwyczaj obficieunerwione, pełnią rolę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarnoziemy zdegradowane

  Czarnoziemy zdegradowane , zbieli c o w a n e — czamoziemy, w których zawartośćpróchnicy w górnej warstwie zmniejszyła się do2 7% , a węglan wapnia został wyhigowany dogłębszych warstw; barwa wierzchniej warstwytych gleb nic jest już charakterystycznie czarna,lecz staje się w miarę zmniejszania się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarnuszka siewna

  Czarnuszka siewna (Nigella sativa) — roślinajednoroczna z rodziny jaskrowatych (Ranun -culaceae); uprawiana dla celów przemysłu spożywczegoalbo też jako roślina ozdobna. Surowcemsą nasiona, które zawierają olejek lotnyo charakterystycznym smaku i zapachu. Rozm nażasię z nasion sianych wczesną wiosną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cząber ogrodowy

  Cząber ogrodowy (Saturejd hortensję)—roślina jednoroczna z rodziny wargowych (Lablatae); uprawiana dla celów przemysłu spożywczego.Surowcem jgst ziele ścinane na początku kwitnienia;ma zastosowanie jako przyprawa; zawieraolejek lotny o silnym, przyjemnym zapachu.Cząber rozmnaża się wyłącznie z nasion...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt

Do góry