Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DEGUSTACJA

  DEGUSTACJA — określenie jakości produktówspożywczych za pomocą narządów zmysłów(wzroku, węchu, smaku i dotyku); polega naokreślaniu cech zewnętrznych produktu, tj.barwy, kształtu, wielkości cząstek produktu orazzapachu, konsystencji, smaku itp.; degustacjanazyw ana bywa organoleptycznym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKANTACJA

  DEKANTACJA — ostrożne zlanie klarownegopłynu znad osadu; dekantację stosuje się szerokow przemyśle owocowym i w iniarskim jako prostysposób oddzielania soków i win od osadów,wydzielających się w znacznych ilościach zwłaszczapo okresie ferm entacji -♦moszczów' lubdłuższym okresie przechowywania mętnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKSTRYNIARNIA

  DEKSTRYNIARNIA — zakład przetwarzającykrochm al na dekstryny. Otrzymywanie dekstrynmoże się odbywać metodą suchą lub mokrą.M etoda sucha, obecnie powszechnie stosowana,składa się z następujących czynności: a) przyprodukcji dekstryny białej: zakwaszanie krochmalu,suszenie aż do stanu wilgotności 2—...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Detonacja

  Detonacja — nadmiernie szybkie, nieprawidłowespalanie się paliwa (eksplozja) w cylindrzesilnika; powstaje wskutek niewłaściwego -♦samozapłonupaliwa %v silniku spalinowym; przyczynąsamozapłonu może być za wysoka temperaturaw cylindrze (->nagar) lub niewłaściwe paliwo;detonacja przejawia się metalicznym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTERIUM

  DEUTERIUM , — ciężki izotopwodoru o masie atomowej 2, mający w jądrze jedenproton i jeden neutron, podczas gdy powszechniewystępujący izotop wodoru ma w jądrzetylko proton. Wodę, w której wodór jest wyłącznieciężkim izotopem, nazywamy ciężką wodą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAWKA POLEWU

  DAWKA POLEWU — ilość (daw ka) wody doprowadzonapodczas jednego nawodnienia przypadającana 1 ha gruntu; suma dawek doprowadzonapodczas sezonu wegetacyjnego nazywa sięn o r mą n a w o d n i e n i a . D aw ka polewui zapas wody znajdującej się w glebie nie powinnyprzekraczać granicznej pojemności wodnej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czumiza

  C Z U M IZ A , w łośnica ber, ber, gom i fSetanodoli ca ssp. maxima,S.i. var. mandschurica) —- rośUnaz rodziny traw Uiram iiieae), uprawiana naDalekim Wschodzie głównie na ziarno, któresłuży za pokarm dla ludzi i zwierząt, w Europęzaś — na paszę. Zarówno nasiona, jak i zielonamasa są zasobne w białko. U...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOCHRADŁO

  CZOCHRADŁO — drąg (belka), średnicy około20 cm, przymocowany do dwóch słupów różnejwysokości, wkopanych w ziemię; umożliwiatradzic chlewnej ocieranie swędzących miejsc naskórze. Różna wysokość slupów, do którychprzymocowany jcj>t drąg, ułatwia czochranie sięzwierzętom różnego wzro3tu, gdyż drąg...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czaszka

  C Z A S Z K A — kościec głowy', stanowiący osłonębardzo ważnych narządów, jak mózgowie, narządywzroku, słuchu i równowagi, początkowyodcinek układów pokarmowego oraz oddechowego;składa się z szeregu parzystych i nieparzystychkości połączonych zc sobą nieruchomow tzw. szwach czaszkowych. W yjątek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człon zmianowania

  C Z ŁO N Z M I A N O W A N I A , p łod ozm ianu— wycinek zmianowania składający się z kilkuroślin, z czego pierwszą rośliną członu jesttzw. dobry — przedplon, a ostatnią — roślina poprzedzającanastępny dobry przedplon; np. zmianowanie:ziemniak i-owies-koniczyna-pszenica-żytoskłada się z dwu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt

Do góry