Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DRYGAWICA

  DRYGAWICA -♦narzędzie do połowu ryb,składające się z razem złożonych płatów tkaninysieciowej, osadzonych na wspólnych linach: dolneji górnej. Płaty zewnętrzne są wykonane z grubejtkaniny sieciowej o dużych okach; płat wewnętrzny— z cienkiej tkaniny o małych okach.Ryba przepływa przez duże oko...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół chłonny

  Dół chłonny — prymitywna oczyszczalniaścieków kanalizacyjnych o małej wydajności.Ścieki z ustępu spłukiwanego i z gospodarstwadomowego, doprowadzone do dołu chłonnegopo przejściu przez oczyszczalnię zostają odprowadzonedo rowów otwartych i mogą być wykorzystanedo nawadniania pól. D o ły...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŁOWNIK

  DOŁOWNIK — narzędzie do robienia dołkówprzy radzeniu ziemniaków. Podczas prac>’ zębydołównika znaczą rzędy, a tarcze z łoparkamiobracając się wykopują dołki, w które wrzuca sięziemniaki. W Polsce produkowane są dolownikikonne DK o wydajności dziennej 4,5—8,5 ha —w zależności od liczby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drzewo

  Drzewo — roślina wieloletnia, której łodygai korzeń drewnieją, przyrastając corocznie nagrubość i na długość; wytwarza wyraźny pień,który na pewnej wysokości rozgałęzia się, tworząctzw. koronę. U nas drzewa osiągają wysokość odkilku do kilkudziesięciu metrów. Wiek drzewamożna określić...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drążel pędowiaczek

  Drążel pędowiaczek  (Blastodacna putripennella)— motyl z rodziny molowców w ąskoskrzydłych ( Momphidae) ; gąsienice, długoścido 12 mm, bladoróżowe z brązową głową i takążtarczką, trzema parami nóg tułowiowych i pięciomaparami przynóży odwłokowych, żerująw pąkach i pędach młodych jabłoni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMEK

  DOMEK — u hodowli zwierząt futerkowych nieodzownaczęść klatki, mająca za zadanie chronićzwierzęta przed niekorzystnymi wpływami warunkówatmosferycznych oraz będąca miejscemzakładania przez samicę gniazda dla młodych.Domek, zbudowany z dość grubych desek, składasię w zasadzie z dwóch części —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO GENEALOGICZNE

  DRZEWO GENEALOGICZNE — obrazoweprzedstawienie pokrewieństwa w postaci drzewa,którego pień odpowiada formom wyjściowym,a konary i gałęzie — liniom pochodnym; zestawieniecałego znanego potomstwa jednegoprzodka, a więc jego synów i córek, wnuków,prawnuków itd.; najczęściej w odniesieniu dozwierząt spotyka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drążnica pomidorówka

  Drążnica pomidorówka (Xanthoeciafloyago) — motyl z rodziny sówkowatych (Nootuidae).Od czerwca do sierpnia rośliny pomidora,tytoniu, ziemniaka i paciorecznika więdną;końce pędów zwisają ku dołowi i zasychają,na łodygach widoczne otworki, często zatkanetrocinami i kałem, łodygi wewnątrz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doniczki

  D O N IC Z K I — naczynia z gliny, tektury lubpapieru, sześcioboczne kawałki przerośn jętejkorzeniami darni lub uformowane odpowiedniobryłki ziemi (różnego kształtu), służą c!o produkcjiroślin i rozsad. Doniczek z wypalanej gliny możnaużywać wielokrotnie, a doniczek ziemnych i tekturowych—...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAŹYN ZIELONY

  DRAŹYN ZIELONY (Boris chtorjzans) —chnąwci 2 rodziny ryjkowcowatychm fe). Młode rośliny kapusme . inneopóźniają się w rozwoju i żółkną, zwfaszcałodygi nasienne u roilin starszych Sl*łatwo; wewnątrz szyjki korzeniowej i łodygikrótkie i dość szerokie chodniki drążone przezlarwy długości do 6 mm...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt

Do góry