Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dwupośladkowość

  Dwupośladkowość — szczególnie silnyrozwój mięśni zadu spotykany u zwierząt gospodarskich(najczęściej u cieląt). Osobniki takie stanowiącenny towar rzeźny (mięsny), natomiastnie nadają się do dalszej hodowli, gdyż dw^upośladkowośćjest cechą dziedziczną, a poród takichcieląt bywa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwusiarczek węgla

  Dwusiarczek węgla  — połączenie siarkiz węglem o wzorze CS2; związek ten otrzymujesię przez przepuszczanie par siarki nad rozżarzonymwęglem (koksem). Jest to w normalnych warunkachciecz lotna, trująca, o nieprzyjemnymzapachu, stosowana jako dobry rozpuszczalniktłuszczu, kauczuku, siarki, fosforu, jodu i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwutlenek krzemu

  Dwutlenek krzemu , krzem ionka —najpospolitszy związek tlenowy krzemu o wzorzeiwCfc; występuje w przyrodzie pospolicie w postacjpiasku oraz w piaskowcach, granitach i innychskałach; jest składnikiem naszych gleb’stozy do wyrobu szkła zwykłego i kwarcowego!stosowany jest również jako domieszka do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYCHAWICA

  DYCHAWICA — nieuleczalna choroba objawiającasię dusznością spowodowaną niewydolnościąserca lub płuc, a szczególnie rozedmą płuc,przewlekłym nieżytem oskrzeli lub przewlekłymzapaleniem płuc; występuje głównie u koni, którewskutek dychawicy nie mogą być używane docięższej pracy. Chory koń ma...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwomowość

  Dwomowość — odbywanie cyklu rozwojowegokolejno na dwu różnych roślinach żywiciclskich,np. u dwudomowych rdzy zbożowychstadium rdzawnikowe (stadium zimowe teliospor)występuje na różnych zbożach itrawach, wiosennezaś stadia (spermogonia i ogniki) występują nadrugim gospodarzu, jakim — w zależności od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOPROWADZALNIK

  DOPROWADZALNIK — 1) rów doprowadzającywodę na teren przeznaczony do zalania,np. do rybackiego gospodarstwa stawowego.2) rów melioracyjny, którym płynie woda z -♦ujęciana tereny nawadniane.D o p r o w a d z a l n i k g ł ó w n y stanowi rówprowadzący wodę do sieci rowów nawadniającychpola (łąki);...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rurka drenowa

  Rurka drenowa — rurka ceramiczna, betonowalub glinocementowa, zakopywana w ziemina określonej głębokości, w celu utworzeniarurociągu, którym ma odpływać nadm iar wódgruntowych; najczęściej używa się wypalonychrurek glinianych o średnicy od 5 do 20 cm, długości33 cm. R urki powinny być wypalone z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drapacz lekarski

  Drapacz lekarski (Cnlcux bentrfictus) —roślina jednoroczna z rodziny złożonych fCompositac);uprawiana dla celów leczniczych;surowcem jest ziele ścinan? na początku kwit*nienia; rozmnaża sic wyłącznie z nasion wysiewanychwiosną wprost do gruntu; udaje siędobrze na glebach średnio zwięzłych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drobnoustroje

  Drobnoustroje , m ik ro o rg a n iz m y —organizmy o bardzo małych wym iarach; możnaje dojrzeć przy użyciu lupy lub często tylko mikroskopu;dzielimy je na dwie grupy: m i k r o fl o r ę (drobnoustroje należące do świata roślin)i m i k r o f a u n ę (drobnoustroje należącedo świata zwierząt).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dozownik opylacza

  Dozownik opylacza — część składowaopylacza zapewniająca określony wydatek proszkuna 1 ha. Rozróżnia się dozowniki utrzymującestały wydatek proszku niezależnie od prędkościopylacza — są one napędzane albo za pomocąkół jezdnych, albo specjalnym kółkiem toczącymsię po powierzchni roli, albo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt

Do góry