Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EBONIT

  EBONIT — produkt utwardzenia - kauczukuwskutek wulkanizacji siarką; jest odporny nadziałanie kwasów i nie przewodzi elektryczności;znajduje zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznymjako materiał izolacyjny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emalia

  Emalia — 1) rodzaj łatwo topliwego szkłaz domieszką m.in. substancji barwnych; stosowanado ozdobnego powlekania wyrobów ceramicznych,szkła i m etali;2) mieszanina lakierów z barwnikami, używanado malowania wagonów, samochodów, łazienek,mebli kuchennych itp.; .3) szkliwo pokrywające koronę zęba; jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspertyza łąkarska

  Ekspertyza łąkarska — charakterystykaobiektu łąkowego, oparta na badaniach roślinności,gleby, stosunków wodnych i in. Ekspertyzyłąkarskie wykonywane są przed zmeliorowaniemobiektu łąkowego i służą za podstawę do opracowaniasposobu m elioracji; są także podstawą doopracowania sposobu rolniczego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOAFICZNE CZYNNIKI

  EOAFICZNE CZYNNIKI — czynniki glebowewarunkujące życie i rozwój organizmów, np.struktura gleby, jej wilgotność, zasobność w składnikipokarmowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspertyza melioracyjna

  Ekspertyza melioracyjna — studiai badania terenu przeznaczonego do zmeliorowaniaw celu ustalenia jego właściwości przyrodniczychoraz warunków ekonomicznych i technicz-.nych, które mogą mieć wpływ na zaprojektowanieurządzeń melioracyjnych i późniejszą ich eksploatację;rozróżnia się: e k s p e r t y z y...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDAMSKI SER

  EDAMSKI SER — ser twardy typu holenderskiego,wyrabiany z delikatnego skrzepu, jakiegosię używa do wyrobu serów miękkich, z tą różnicą,że go się kraje na drobne ziarno, długo osusza przez mieszanie, potrząsanie i nieznaczne dogrzewame;produkowany jest przeważnie w kulistospłaszczonychgłówkach o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrody

  Elektrody — zakończenia przewodów doprowadzająceprąd do środowiska, na które prądma działać elektrochemicznie (ogniwo, bateria)lub elektrotermicznie (spawanie, metalurgia). Elektrodydo prądu zmiennego bywają węglowelub grafitowe, do prądu zaś stałego są produkowanez węgla lub grafitu z dodatkiem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzotyczne związki

  Egzotyczne związki — substancje niewytwarzane przez organizm zwierzęcy w trakciebezpośredniej przemiany materii, lecz koniecznedla jego rozwoju; należą do nich np. witaminy,niektóre aminokwasy (—►aminokwasy egzogeniczne),składniki mineralne; stąd koniecznośćstałego dostarczania ich z pokarmem do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTRO FOREZA

  ELEKTRO FOREZA — uporządkowany nichw polu elektrycznym cząsteczek lub cząstek znajdującychsię w roztworze i obdarzonych ładunkamielektrycznymi. Zjawisko elektroforezy wykorzystujesię do rozdzielania, wyodrębnianiai oznaczania związków wielkocząsteczkowych, aprzede wszystkim białek (szczególnie białek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIURKOWATOŚĆ PRZEDROŚLA PAPROCI

  DZIURKOWATOŚĆ PRZEDROŚLA PAPROCI— choroba grzybowa paproci. O b j a wy : na całej powierzchni przedrośla występująmałe grupki komórek, które żółkną, brunatnieją1 wreszcie czernieją, co nadaje przedroślu pstrywygląd; tkanka w porażonych miejscach możesię wykruszać, wskutek czego powstają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt

Do góry