Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ewolucjonizm

  Ewolucjonizm - 1) dział nauki zajmującysic badaniem prawidłowości rozw oju rodowegoorganizmów żywych w dążeniu do osiągnięciaprzcz nic wyższego poziomu przystosowania siędo środowiska;2) kierunek etnografii w X IX w. zakładający istnienieszeregu stadiów, przez które drogą kolejnychprzemian...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIZOOTIOLOGIA

  EPIZOOTIOLOGIA — nauka o przyczynachpowstawania i szerzenia się zaraźliwych choróbwśród zwierząt (epizootii) oraz o metodachzwalczania tych chorób i zapobiegania im ;epiźootiologia ogólna zajmuje się badaniemwarunków sprzyjających powstawaniu i szerzeniusię zaraźliwych chorób zwierząt, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtr holenderski

  Filtr holenderski— jeden z najprostszychfiltrów workowych używany w przetwórstwieowocowo-warzywnym, złożony z kilkuworków wykonanych z mocnej tkaniny lnianejlub bawełnianej. Filtrowanie przez filtr holenderskimoże być połączone z filtrowaniem przezziemię okrzemkową, azbest i inne materiały,które w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fauna

  Fauna — ogół wszystkich gatunków zwierzątwystępujących na określonym obszarze (np. faunag6r, fauna" Puszczy Białowieskiej, fauna strefytropikalnej itp.) lub w określonym czasokresiegeologicznym (np. fauna ery mezozoicznej).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka

  Epoka — okres czasu obejmujący pewne stadiumrozwoju w dziejach świata; w dziejachZiem i jednostka czasu trzeciego rzędu (po erzei okresie); dzieli się na wieki. Rozróżnia sięnastępujące epoki: pstrego piaskowca, wapieniamuszlowego, kajprową, lias, dogger, malm,paleoccńską, oligoceńską, mioceńską...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOTYP

  EKOTYP — typ ekologiczny, podgatunek ekologiczny;zespół osobników w obrębie gatunku,wykazujących jednolitą reakcję na warunki środowiska(forma rośliny lub zwierzęcia wytworzonapod wpływem siedliska); ekotypami będą np.polowe i łąkowe formy tymotki, łąkowe i pastwiskoweformy wiechliny łąkowej, formy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTROLITY

  ELEKTROLITY — 1) związki chemiczne, którew roztworach wodnych lub stopione ulegajądysocjacji elektrolitycznej (rozpadowi na cząstkiobdarzone ładunkiem elektrycznym, zwane jo nami).Elektrolitami są kwasy, zasady i sole;rozróżnia się elektrolity m o c n e ulegające całkowitejdysocjacji i s ł a b e , które...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKRAN

  EKRAN — w melioracji warstwa gruntu nieprzepuszczalnegoułożona na skarpie przegrodylub grobli w celu zmniejszenia przesączania sięwody; ekrany wykonuje się także wtedy, gdygrunt, z którego usypano przegrodę, jest podatnyna rozrzedzenie, pod wpływem zawilgocenia, lubrozmywanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTRON

  ELEKTRON — elementarna cząstka materii mafzazwyczaj ładunek elektryczny ujemny, a bardzorzadko dodatni. Elektrony dodatnie występujątylko wyjątkowo i nie mają praktycznegoŁączenia, natomiast elektrony ujemne, zwanetakże cząstkami lub promieniami beta albo poorostu elektronami, odgrywają olbrzymią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekskrementy

  Ekskrementy — stałe i płynne odchody (wydaliny)zwierząt i ludzi: używane w gospodarstwachdo nawożenia pól i ogrodów w postaci:obornika, gnojówki, pomiotu ptasiego i fekalii.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt

Do góry