Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FAZY GLEBY

  FAZY GLEBY — składniki gleby stałe, płynnei gazowe. W skład f a z y s t a ł e j w chodzącząstki m ineralne (ok. 47% ) i organiczne (ok.3%); jak również żywe organizm y glebow e. W olneprzestrzenie (ok. 50% ) nie zajęte przez fazęstałą wypełnia częściow o f a z a c i e k ł a , którąstanowi woda...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Era

  Era — okres czasu rozpoczynający s;< od jakiegośważnego wydarzenia, stanowiącego punkiwyjściowy dla rachuby la l; w dziejach Z*crmjednostka czasu najwyższego (pierwszego) rzędu;dzieli się na okresy (systemy) i epoki (oddziały).Rozróżniamy 5 e r; archaiczną (najstarszą).proterozoiczną, pafceozoiczną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feloderma

  Feloderma — miękiszowa tkanka korkowaroślin powstająca z felogenu (— felogen), tj.miazgi korkorodnej; odkłada się w kierunkuw nętrza łodygi (korzenia); składa się z kom óreko nieskorkowaciałych błonach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etażerka hodowlana

  Etażerka hodowlana — kilkukondygnacjowy(3—5) regał z listew drewnianych służącydo wychowu g ą s ie n ic jedwabnika morwowego;stosuje się etażerki stojące oraz etażerki wiszące(zawieszane na łańcuchach u sufitu wychowalni),pojedyncze i podwójne; długość ich wynosi200 cm, a szerokość — 63 cm...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenole

  Fenole — związki arom atyczne pochodne benzenu,najważniejszym z nich jest fenol jednow odorotlenowy, zwany fenolem lub karbolem. D ziałaon niszcząco na tkanki organizm ów , jest cennymsurowcem w przemyśle barw ników , środków leczniczychi tworzyw sztucznych; silny środek dezynfekcyjny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOLOWANE ROŚLINY

  ETIOLOWANE ROŚLINY , w yp ło nlo n e ro śliny— roiliny wyrosłe bez dostępu światła lubprzy niedostatecznym oświetleniu. U roUiń LAkschnastępuje nie tylko odbarwianie (brak chlorofilu),ale także zmiany morfologiczne i anatomiczne;mają one wydłużone międzywęźła, wiolkje, wątlepędy, nierozwinięte...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERMA

  FERMA — wydzielona jednostka produkcyjnagospodarstwa rolnego lub gospodarstwo,0 charakterze specjalistycznym, zajmujące sięchowem lub hodowlą niektórych zwlcr/^t; f. mająpewną samodzielność, stalą wykwalifikowanązałogę pracowników, własną siłę pociągową1 maszyny.F e r m a d r o b i u jest to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja

  Ewolucja— I) wszelki rozwój, proce* przechodzeniaze stanów prostszych do bardziej złożonychlub pod pewnym względem doskonalszych;2) ciągłe stopniowe zmiany ilościowew ramach danej jakości; 3) poruszenie się, ruchskomplikowany, skok, np. w narciarstwie; 4) procesrozwoju świata roślinnego i zwierzęcegood...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTOMOLOGIA

  ENTOMOLOGIA — nauka o owadach; dzielimyJ4 często na rolniczą, leśną i weterynaryjną,p o n a d t o wszystkie owady mające wpływ na gospódarkęczłowieka stanowią przedmiot badańe n t o m o l o g i i stosowanej; ten dział entomologiizajmuje się zarówno sposobami ochrony owadówp o ż y t e c z n y c h , jak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRALITY

  FERRALITY — gleby czerwone zwane równieżlatcrytam i, zawierające dużo żelaza, a małokaolinitu; powstają w klimacie tropikalnymtylko wskutek wietrzenia zasadowych skał magmowych w miejscach dobrze odwodnionych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt

Do góry