Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Glonowce

  Glonowce (Phycomycctes) klasa grzybówo piesze oblonionej, jednokom órkowej lub najczęściejkomórczakowcj, ij. wiclojądrowej, mcpodzielonej na kom órki; organy rozmnażania zostająoddzielone przegrodami poprzecznymi odpozostałej części plechy. D o glonowców należąpasożyty roślin i zwierząt o ra z roztocza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikoza

  Glikoza — cukier bardzo częstowystępujący w roślinach, w szczególności wewszystkich słodkich ow ocach; fabrycznie otrzymujesię glikozę przez prażenie krochm aluz rozcieńczonymi kw asam i; w stanie czystymtworzy brodaw kow ate zgrupow ania kryształówo kształcie igieł, jest bezbarw na, bezwonna,łatw o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby mułowo bagienne

  Gleby mułowo bagienne — gleby wytworzonez namulów rzecznych przynoszonychprzcz wody wolno płynące, przy współudzialeroślinności łąkowo-bagiennej w warunkach nadmiernegodługotrwałego uwilgotnienia, a więcbeztlenowych, oraz w miejscach po wyschniętychjeziorach, co sprzyja gromadzeniu sięw nich substancji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWICA BYDŁA

  GŁOWICA BYDŁA, złośliw a g o rączk a nieżytowab yd ła — zakaźna choroba bydła, powodującaznaczne podwyższenie temperatury,obrzęk powiek, zmiany zapalne w gałoe ocznej,zapaJcnte błon śluzowych jamy ustnej, nosa, krtanii tchawicy oraz objawy nerwowe (niepokój),a następnie objawy porażenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIKOZYDY

  GLIKOZYDY — połączenia cukrów prostychz różnymi związkami zawierającymi grupy wodorotlenowe(—OH); szeroko rozpowszechnionew świecie roślinnym; wiele z nich ma duże zastosowaniew lecznictwie; niektóre są silnymi truciznami,inne są stosowane jako barwniki;obecnie liczne glikozydy, zwłaszcza mające...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBY NIECAŁKOWITE

  GLEBY NIECAŁKOWITE — gleby, które dogłębokości 150 cm zawierają przynajmniej dwieróżne warstwy, np. piasek do głębokości 80 cm,a poniżej glinę lub ił, albo też glinę do głębokości50 cm, niżej kilkucentymetrową warstwę piasku,a pod nią znowu glinę lub ił. Gleby piaskoweleżące na glinie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glina zwałowa

  Glina zwałowa , g lin a m orenow a _utwory gliniaste pochodzenia lodowcowego; bywaróżna, od ciężkich glin do średnich i lekkich,silnie spłaszczonych; / reguły zawiera mniejszoi większe kamienie, n nawet głazy, czyli tzw. kamieniepolne; zazwyczaj jest zasobna w węglanwapnia: występuje na większych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby organiczne

  GLEBY O R G A N IC ZN E - gleby składająsię z materiału przeważnie organicznego, a więcz mniej lub więcej rozłożonych resztek roślini zwierząt, związków organicznych, a przedewszystkim próchnicy; cząstki organiczne sąnajaktywniejszym składnikiem stałej fazy gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glinokrzemiany

  Glinokrzemiany— minerały o złożonymskładzie chemicznym; do głównych składnikównależą; kwas krzemowy, glin i wiele innychskładników, jak żelazo, wapń, sód, potas; zaliczasię je do najważniejszych minerałów, / którychtworzy się gleba; przy wietrzeniu powstaje z nichglina zawierająca minerały ilaste...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby żwirowe

  Gleby żwirowe — gleby, w których przeważażwir, tj. cząstki o średnicy 1—20 m m ;najczęściej spotykanym i glebami tego rodzajusą -unady żwirowe, występujące wzdłuż korytgórnego biegu rzek w terenach górskich i podgórskich;jeśli są dostatecznie wilgotne i zawierajączęści gliniaste i próchnicę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt

Do góry