Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FDMA (Frequency Dirision Multiple Access)

  FDMA (Frequency Dirision Multiple Access) - metoda dostępu wielokrotnego z podziałem częstotliwości, polegająca na częstotliwościowym podziale pasma medium transmisyjnego na pewną liczbę rozłącznych przedziałów - przyporządkowanych wielu użytkownikom, tworzących kanały...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flaga

  Flaga - specjalny znacznik (zestaw  bitów) znajdujący się na początku i końcu ramki używanej w przekazach przez sieci pakietowe Frame Relay. W obydwu przypadkach zawiera identyczną sekwencję bitów - synchronizującą generatory czasu we współpracujących ze sobą końcowych urządzeniach komunikacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtrowanie IP

  Filtrowanie IP - sposób selekcji (filtracji) przekazów transmitowanych przez sieć IP, mający na celu ograniczenie do minimum niepotrzebnego, niepożądanego lub szkodliwego trafiku w sieci globalnej IP. Tradycyjnie dokonuje się jej przez instalację zapór ogniowych i ruterów, wykonanych w kilku podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FECN (Forward Explicit Congestion Notification)

  FECN (Forward Explicit Congestion Notification) - wskaźnik przeciążenia umieszczany w nagłówku pakietu transportowanego przez sieć pakietową Frame Relay, informujący odbiorcę przesyłki o zaistniałych spiętrzeniach w sieci FR.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FDM (Freąuency Division Multiplexing)

  FDM (Freąuency Division Multiplexing) - technika zwielokrotnienia w dziedzinie częstotliwości, jedna z technik zwielokrotnienia sygnałów w medium transportowym. Polega na dzieleniu kanału transmisyjnego przez podział na kilka równoległych podkanałów częstotliwościowych, rozdzielanych przez pasma...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gołoledź

  Gołoledź — szklista pokryw a lodow a tworzącasię przy tem peraturze bliskiej 0° wskutekzamarzania spadających przechłodzonych kroplideszczu, mżawki lub opadania mgły; gołoledźpowstaje również z o padu nic przechłodzonego,jeśli zetknie się on z podłożem silnie wyziębionym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goomper

  Goomper — maszyna d o usuwania z nasionkoniczyny, lucerny oraz lnu, nasion kanianki,babki i życicy. Zasadniczym elementem tej maszynyjest cylinder elektromagnetyczny. Nasionakoniczyny, oczyszczone z innych zanieczyszczeń,przed wsypaniem do czyszczalni elektromagnetycznejzwilża się wodą lub olejem i mies2az...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gniotownik ziemniaków

  Gniotownik ziemniaków — maszyn*do rozgniatania uparowanych ziemniaków. Gniotowniko ręcznym napędzie składa się ze skrzynio rusztowym dnie, wewnątrz której obraca sięwałek (lub dwa wałki), zakończony korbą ręczną.N a wałku osadzone są spiralnie rozstawione stalowepręty przeciskające się w czasie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goleń

  Goleń , p o d u d z ie — odcinek kończyny tylnejpomiędzy stawami kolanow ym a skokow ym ;zrąb kostny goleni stanow ią dwie kości — piszczelowai strzałkow a, która u zwierząt jest zazwyczajuwstcczniona (w stanie zaniku), najsilniej— u bydła, mniej — u świni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIAZDO PSZCZELE

  GNIAZDO PSZCZELE — zespół  plastrów ,na których bytuje rodzina pszczela; wielkośćgniazda (liczba plastrów gniazdow ych) regulow anajest przez pszczelarzy stosow nie d o pory ro k ui liczebności rodziny; w lecic gniazdo jest największe,na wiosnę — najm niejsze.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt

Do góry