Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FTAM (File Transfer Access and Managtment)

  FTAM (File Transfer Access and Managtment) - międzynarodowy standard określający zasady transmisji plików i rekordów w środowisk otwartym definiowanym w modelu ISO/OSI. Dopuszcza wymianę plików binarnych lub tekstowych między różnymi systemami komputerowymi (pochodzącymi od różnych producentów), jednak z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FTP (File Transfer Protocol)

  FTP (File Transfer Protocol) - program używany standardowo w Internecie do kopiowania plików między komputerami, korzystając z protokołu TCP/IP, także służy do zdalnego ściągania plików serwerowych do komputera klienta. Program aplikacyjny FTP stanowi kluczowy element wszystkich systemów używających...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAD (Frame Relay Access Derices)

  FRAD (Frame Relay Access Derices) - autonomiczne urządzenie dostępowe sieci pakietowej Frame Relay z przełączaniem pakietów, spełniające głównie funkcję multipleksera lub demultipleksera w sieciach pakietowych. Urządzenie potrafi kapsułkować w ramki FR różne protokoły (BSC, SNA, X.25, IP, IPX, in.)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FMS (Fleet Management System)

  FMS (Fleet Management System) - system monitorowania pojazdów znajdujących się w ruchu usprawniający zarządzanie taborem ciężarowym z wykorzystaniem systemu nawigacyjnego GPS oraz konstelacji satelitarnej Inmarsat C. Dokładność  lokalizacji pojazdów wyposażonych w system FM: sięga kilkuset...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formatowanie informacji

  Formatowanie informacji - dzielenie ciągłego strumienia bitów na mniejsze odcinki (segmentacja), których długość jest związana ze sposobem transmisji w medium i z protokołem komunikacyjnym. Segmentacja umożliwia podział strumienia bitów na pakiety (transmisja pakietowa), ramki (synchroniczne protokoły...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forwarding

  Forwarding - mechanizm automatycznego przeadreso- wania przesyłki do osób trzecich przez obsługujący węzeł (serwer, komputer PC, in.) poczty elektronicznej lub faksowej wg uprzednio uzgodnionych adresów sieciowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FPGA (Field Programmable Gate Array)

  FPGA (Field Programmable Gate Array) - często stosowane w urządzeniach teleinformatyki rekonfigurowalne i reprogramowalne struktury logiczne, oparte na programowalnych matrycach i używane w aplikacjach wymagających upakowania struktury logicznej o dużej pojemności, w niewielkiej objętości układu.

  Rolę...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunication Systems)

  FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunication Systems) - projekt systemu łączności radiowej dla abonentów w ruchu. Koncepcja przewidywała stosowanie tego systemu w paśmie 2 GHz, przy szerokości pasma min. 230 MHz. Wzrastające zapotrzebowanie na ruchome usługi komórkowe, konieczność stosowania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FR (Full Rate)

  FR (Full Rate) - pełna szybkość cyfrowego ciągu wyjściowego uzyskiwana w standardowym koderze głosowym, stosowanym w sieciach GSM drugiej generacji w trakcie konwersji głosu na postać cyfrową.

  Nominalna szybkość kodowania głosu (fuli rate), wynosząca 13 kb/s w standardzie GSM (fazy 1 i 2), jest...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FM (Frequency Modulation)

  FM (Frequency Modulation) - modulacja częstotliwości, jedna z technik modulacji sygnałów używana w telekomunikacji. FM stosowaną w odniesieniu do transmisji danych cyfrowych nazwano kluczowaniem częstotliwości FSK.

  W najprostszym przypadku są używane tylko dwie częstotliwości: fL (Iow) - zwykle do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt

Do góry