Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GoS (Grade of Service)

  GoS (Grade of Service) - jeden z parametrów służących do określania jakości obsługi połączeni GoS dotyczy jakości usługi w warstwie połączenia (connectionlevel) związanej z prawdopodobieństwem wystąpienia blokady zgłoszenia. W systemach z komutacją kanałów centrale) oznacza prawdopodobieństwo...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy dyskusyjne (newsgroup)

  Grupy dyskusyjne (newsgroup) - umowne miejsce spotkań społeczności internetowej, podzielonej na kilka tysięcy grup dyskusyjnych o konkretnie określonej tematyce, dostępnej w sieci Usenet. Do wymiany wiadomości i własnych poglądów poszczególne grupy środowiskowe mają własne kategorie tematyczne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GPIB (General Purpose Interface Bus)

  GPIB (General Purpose Interface Bus) - uniwersalna magistrala stosowana w systemach pomiarowych opracowana przez firmę Hewlett-Packard i nazywana również HPIB, została przyjęta (1975 r.) jako standard IEEE 488 do współpracy z większością cyfrowych przyrządów pomiarowych.

  Jej europejskim odpowiednikiem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMPR (GARP Multicasting Registration Protocol)

  GMPR (GARP Multicasting Registration Protocol) - protokół obsługi grupowej (multicast), stosowany w ruterach podczas trasowania pakietów przez Internet - umożliwiający trasowanie z przełączaniem pakietów w warstwie drugiej modelu ISO/OSI (zamiastwtradycyjnysposób w trzeciej warstwie sieciowej).

  Znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GSM (Global System for Mobile Communication)

  GSM (Global System for Mobile Communication) - najpopularniejszy na świecie (od 1992 r.) standard cyfrowej telefonii komórkowej drugiej generacji (2G) do komunikacji głosowej i przekazu krótkich wiadomości SMS. Operuje w trzech pasmach radiowych: 900 (GSM), 1800 (wcześniejsza nazwa DCS) oraz 1900 MHz (znany...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GPRS (General Packet Radio Serrices)

  GPRS (General Packet Radio Serrices) - otwarty standard przekazów pakietowych, także technologia bezprzewodowej transmisji danychw systemach komórkowych drugiej generacji GSM (2+) w trybie komutacji pakietów oraz w sieciach TDMA (ANSI-136).

  W standardzie GPRS, w zależności od przyjętego schematu kodowania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMR (GEO Mobile Radio)

  GMR (GEO Mobile Radio) - standard satelitarnego systemu telefonii komórkowej wykorzystujący satelity geostacjonarne i szkieletową sieć systemu GSM opracowaną przez ETSI.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GSM 400

  GSM 400 - najnowsza propozycja kolejnego systemu cyfrowej telefonii komórkowej GSM, działającego w tym samym standardzie GSM, przewidywanego do uruchomienia w zakresie częstotliwości ok. 400 MHz, obejmującego dwa pasma: GSM 450 i rozszerzone GSM 480. GSM 400 ma zastąpić mniej efektywne pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GPS (Global Positioning System)

  GPS (Global Positioning System) - światowy system nawigacji satelitarnej uruchomiony (1994 r.) na potrzeby wojskowe przez amerykański Departament Obrony, a następnie udostępniony (1994 r.) w ograniczonym zakresie do publicznego użytkowania. System precyzyjnej lokalizacji GPS-NA- VSTAR jest oparty na 24...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMR (Giant Magneto Resistivity)

  GMR (Giant Magneto Resistivity) - metoda cienko- warstwowych głowic odczytu z ulepszonym typem sensora magnetooporowego, umożliwiająca upakowanie informcji cyfrowej, sięgające od 1 do 10 Gb/cal2. Głowica charakte- ryzuje się średnio czterokrotnym wzrostem amplitudy sygnału odczytu w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt

Do góry