Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HDTV (High Definition Telerision)

  HDTV (High Definition Telerision) - standard przekazu telewizyjnego o dużej rozdzielczości obrazu dwukrotnie wyższej od obecnie stosowanej w przekazach DTV. Transmisja obrazów o podwyższonej jakości HDTV wymaga przepływności 20-30 Mb/s po kompresji, przy rozdzielczości obrazu 1440x1152 lub 1920x1152...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hasło (password)

  Hasło (password) - w teleinformatyce ciąg znaków alfanumerycznych używany do potwierdzenia tożsamości. Znajomość hasła i identyfikatora (nazwy) użytkownika jest dowodem posiadania uprawnień do korzystania z oferty systemu komunikacyjnego przypisanej temu użytkownikowi.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPERLAN2 (High Performance Radio Local Area Network 2)

  HIPERLAN2 (High Performance Radio Local Area Network 2) - bezprzewodowy wariant sieci lokalnych (WLAN) o niewielkim zasięgu. Zgodnie z zaleceniami CEPT, oferuje typową przepływność 25 Mb/s w paśmie radiowym o częstotliwości 5 GHz, z uwzględnieniem współpracy z sieciami szkieletowymi ATM oraz IP.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEO (Highly Elliptical Orbit)

  HEO (Highly Elliptical Orbit) - silnie eliptyczna orbita satelitów badawczych i telekomunikacyjnych, o typowym apogeum w odległości 25-45 tys. km oraz  perygeum 3-5 tys. km od powierzchni Ziemi. Typowy czas obiegu satelity wynosi kilka godzin. Wydłużone orbity HEO są bardzo użyteczne dla terenów górzystych i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HCF

  HCF - oznaczenie grupy najtańszych modemów analogowych (winmodemy), które do realizacji większości podstawowych funkcji transmisyjnych korzystają z mocy obliczeniowej przyłączonego komputera PC.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERF (High Energy Radio Frequency)

  HERF (High Energy Radio Frequency) - radiowe urządzenia techniczne emitujące sygnały radiowe o bardzo wysokich mocach, zdolne zakłócić lub zablokować działanie systemów komputerowych bądź wręcz zniszczyć urządzenia elektroniczne zainstalowane w stacjonarnych sieciach tele- informatycznych i terminalach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HDB-3 (High Density Bipolar-3)

  HDB-3 (High Density Bipolar-3) - pseudoternarny kod transmisyjny stosowany w łączach międzycentralowych ze zwielokrotnieniem PCM 30/32 (2 Mb/s), zbliżony w funkcjach do bipolarnego kodu transmisyjnego AMI (Al- ternate Mark Inversion).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HFC (Hyhrid Fiber Coax)

  HFC (Hyhrid Fiber Coax) - technologia hybrydowa (miedziano-optyczna) przekazów multimedialnych przezna- czona dla operatorów telewizji kablowej. Rozszerza jedno- kierunkową dystrybucję usług w kablowej sieci współosiowej CATV o kanał zwrotny od abonenta do sieci, co umożliwia interakcję abonenta i wybór...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HDLC (High Level Data Link Control)

  HDLC (High Level Data Link Control) - zorientowany bitowo protokół transmisji synchronicznej warstwy łącza danych w modelu odniesienia ISO/OSI, transportujący w trybie dupleksowym ramki HDLC w rozległych połączeniach dwupunktowych lub wielopunktowych. Protokół HDLC jest nadrzędny w stosunku do SDLC i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonizacja systemów 3G

  Harmonizacja systemów 3G - zaproponowany przez ITU (1999 r.) proces uzyskania zgodności na całym obszarze Ziemi cyfrowych systemów komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 służących do bezprzewodowej łączności ruchowej o wysokiej przepływności (2 Mb/s, obraz ruchomy, terminale osobiste). Harmonizacja...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt

Do góry