Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Host

  Host - wydajny komputer centralny (lub sterujący) zainstalowany w środowisku sieciowym, z którym komunikują się terminale zdalne. Dołączony do sieci teleinformatycznej realizuje, oprócz klasycznych funkcji obliczeniowych, zdalny dostęp do baz danych, przetwarzanie rozproszone oraz specjalistyczne usługi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPPI (High Performance Parallel Interface)

  HIPPI (High Performance Parallel Interface) - technika stosowana głównie do równoległych (niekiedy również szeregowych) połączeń interfejsowych między superkomputerami.

  Opracowany przez ANSI standard HIPPI obejmuje kilka wersji łącza z przeznaczeniem: do wymiany banków danych pamięci RAM, łączenia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HR (Half Rate)

  HR (Half Rate) - połówkowa szybkość kodowania głosu nie przekraczająca 6,5 kb/s, stosowana w rozwiązaniach koderów głosowych telefonów komórkowych sieci GSM (faza 2+).

  W porównaniu z wcześniej używanymi koderami FR, także rozwiązania EFR - umożliwia dwukrotne zwiększenie liczby abonentów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLR (Home Location Register)

  HLR (Home Location Register) - centralna baza danych systemu komórkowego GSM bądź in. systemów komórkowych, przechowująca informacje o bieżącej lokalizacji własnych abonentów zarejestrowanych na stałe w systemie macierzystym określonego operatora - niezależnie od ich aktualnego położenia w sieci lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

  HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) - technika wieloszczelinowej komutacji pakietów danych w kanale radiowym, stosowana w systemach komórkowych GSM w celu zwiększenia szybkości transmisji danych. Pozwala na logiczne łączenie teoretycznie do 8 kanałów radiowych sieci GSM 900/1800, a w praktyce najwyżej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLD

  HOLD - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, umożliwiająca czasowe zawieszenie zestawionego połączenia oraz jego późniejsze przywrócenie. Zawieszanie połączenia może być inicjowane przez dowolną ze stron uczestniczących w telefonicznej sesji rozmownej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HSM (Hierarchical Storage Management)

  HSM (Hierarchical Storage Management) - oprogramowanie hierarchicznego systemu zarządzania zasobami pamięci masowej, oparte na automatycznym przenoszeniu (migracji) plików z głównego medium pamięciowego na media wtórne o większym czasie dostępu i tańsze w eksploatacji.

  Użytkownik takiego systemu odnosi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HomeRF

  HomeRF - standard domowej łączności radiowej zaproponowany (1998 r.) przez HRF-WG (Home Radio Frequen- cy-Working Group) do bezprzewodowej komunikacji (10 Mb/s) między komputerami osobistymi a urządzeniami elektronicznymi powszechnego użytku. HomeRF jest de facto standardem promowanym przez licznych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperłącze (hyperlinks)

  Hiperłącze (hyperlinks) - odnośniki umożliwiające odwoływanie się do innych dokumentów tekstowych lub graficznych, znajdujących się w zupełnie innych bazach danych i odległych serwerach sieci Internet. Są powszechnie używane w procesie wzajemnego łączenia stron webowych: wywołanie kolejnego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HSP (Host Signal Processing)

  HSP (Host Signal Processing) - niestandardowy tryb pracy szybkiego komputera klasy PC współpracującego z prostym modemem telekomunikacyjnym (winmodem), w którym do obsługi większości funkcji modemowych jest zaangażowana moc przetwarzania centralnego mikroprocesora (CPU).

  W odróżnieniu od układów klasy DSP...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt

Do góry