Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  IMEI (International Mobile Station Equipment Identity)

  IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) - międzynarodowy niepowtarzalny numer seryjny terminalu ruchomego, zapewniający jego identyfikację w sieci GSM. Numer nadawany nieodwracalnie przez producenta zawiera informację o producencie oraz typie aparatu ruchomego.

  Znajomość numeru IMEI pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IEC (International Electrotechnical Commission)

  IEC (International Electrotechnical Commission) - międzynarodowy komitet elektrotechniczny wydzielony z ISO, wyspecjalizowany w dziedzinach elektryki, elektroniki i telekomunikacji. Koordynuje prace wielu organizacji normalizujących, głównie związanych z działalnością ISO, ITU-T oraz ITU-R.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMS (Internet Messaging Standards, Internet Mail Standards)

  IMS (Internet Messaging Standards, Internet Mail Standards) - rozwijająca się grupa standardów komunikacyjnych, normalizująca przekazy poczty elektronicznej przez Internet. Obejmuje kilka znormalizowanych rozwiązań zapewniających współdziałanie różnych urządzeń przyłączonych do sieci. Do popularnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

  IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) - amerykańskie stowarzyszenie inżynierów elektryków i elektroników, założone (1963 r.) w celu standaryzacji i koordynowania specyfikacji i standardów komputerowych i telekomunikacyjnych. Projekty standardów IEEE są zatwierdzane przez ANSI jako...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMS (Internetworking Management System)

  IMS (Internetworking Management System) - ogólna nazwa systemu zarządzania sieciami komputerowymi zapewniającego zdalne diagnozowanie sieci oraz rozwiązywanie problemów poprawnej pracy sieci rozległych WAN przez jednego administratora.

  Podstawowym kryterium stosowania IMS jest zapewnienie: bezpieczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IETF (Internet Engineering Task Force)

  IETF (Internet Engineering Task Force) - organizacja zajmująca się rozwojem Internetu i standaryzacją aplikacji systemowych usprawniających jego funkcjonowanie.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDE (Inteligent Drive Electronics, Integrated Drive Electronics)

  IDE (Inteligent Drive Electronics, Integrated Drive Electronics) - stosowany popularnie w komputerach zintegrowany interfejs równoległy - mający wszelkie znamiona standardu - jest rozwiązaniem hybrydowym, zaprojektowanym pierwotnie jako tania alternatywa urządzeń z interfejsem ESDI. Przekaz danych przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMSI (International Mobile Subscriber Identity)

  IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - międzynarodowy indywidualny numer identyfikacyjny abonenta sieci komórkowej GSM. Kod IMSI składa się z 15 cyfr i zawiera: kod kraju, kod sieci oraz unikatowy indywidualny numer abonenta w sieci, przydzielany przez centralę operatora komórkowego. Numer IMSI jest...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGPM (Internet Group Management Protocol)

  IGPM (Internet Group Management Protocol) - podstawowy składnik protokołu rutowania rozsiewczego (rozgłoszeniowego) klasy IP multicast, działającego na grupę urządzeń połączonych przez sieć Internetu. Wspomaga technikę identyfikacji tych ruterów w sieci, przez kierowanie ruchu IP zjednego lub wielu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEA (International Data Encryption Algorithm)

  IDEA (International Data Encryption Algorithm) - symetryczny, międzynarodowy algorytm kryptograficzny (lata 90.), zastępujący algorytm DES, stosowany współcześnie bez żadnych ograniczeń patentowych w szybkich sieciach teleinformatycznych. Stanowi dwukrotne rozszerzenie dotychczasowego klucza algorytmu DES...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /707

  praca w formacie txt

Do góry