Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ISUP (ISDN User Part)

  ISUP (ISDN User Part) - protokół sygnalizacyjny sieci cyfrowej ISDN, stosowany do sterowania połączeniami z sygnalizacją SS7 - zgodnie z zaleceniami (CCIT) Q.761 i Q.764. Obejmuje także procedury zestawiania, koordynacji i rozłączania połączeń w torach międzycentralowych i sieciach wyposażonych w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ITU (International Telecommunication Union)

  ITU (International Telecommunication Union) - najstarszy i o najszerszym terytorialnie zasięgu działania Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (wyspecjalizowana agenda ONZ) - stanowiący organizację międzyrządową, powołaną w celu wspólnego ustalania procedurtele- komunikacyjnych, przydziału...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ITU-R (ITU - Radiocommunication Standardization Sector)

  ITU-R (ITU - Radiocommunication Standardization Sector) - Sektor Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, który formalnie zastąpił (w 1993 r.) komitet doradczy CCIR {International ConsultativeCommittee on Radio), zajmujący się standardami w sektorze radiokomunikacji.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iso-Ethernet

  Iso-Ethernet - wychodzący z użycia standard (IEEE 802.9a), stanowiący połączenie usług tradycyjnej sieci Ethernet (10 Mb/s) z usługami sieci cyfrowej ISDN. Połączone usługi, dostarczane jednym kablem do użytkownika, wymagają stosowania specjalnych koncentratorów wyposażonych w funkcję agregacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISP (Internet Service Provider)

  ISP (Internet Service Provider) - dostawca usług internetowych, oferujący je odpłatnie. Podstawowym zadaniem dostawcy jest gromadzenie danych przekazywanych między poszczególnymi abonentami sieci i pobieranie za tę usługę odpowiednich opłat.

  W celu lepszej obsługi klientów lokalnych ISP zwykle gromadzi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IrDA (Infrared Data Association)

  IrDA (Infrared Data Association) - standard przekazów w podczerwieni z zakresu fal o długości 700-1500nm o olbrzymiej szerokości pasma, ok. 200 THz, emitowanego w pomieszczeniach zamkniętych lub o skupionej wiązce promieniowania (w połączeniach dwupunktowych). Standard ten został opracowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISL (Inter Switch Link)

  ISL (Inter Switch Link) - szybki specjalizowany przełącznik sieci lokalnych zapewniający migracje pakietów między siecią Token Ring i Ethernet (Fast i Giga) - bez konieczności uciekania się do przełączników ATM i emulacji LAN.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRF (Infrared Frequency)

  IRF (Infrared Frequency) - technologia przekazu działająca w zakresie podczerwieni z przeznaczeniem dla komunikacji bezprzewodowej w sieciach rozległych WLAN. W IRF wykorzystuje się urządzenia optoelektroniczne działające na fali o długości 780-950 nmdla których nadajnikami impulsów są diody laserowe lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISL (Inter Satellite Link)

  ISL (Inter Satellite Link) - łącza międzysatelitarne stosowane w systemach wykorzystujących konstelacje satelitów (Iridium, Leo One, Teledesic, in.).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iridium

  Iridium - pierwszy system satelitarnej łączności ruchowej (tzw. Big LEO lub S-PCN, 1998 r.), działający za pośrednictwem 66 satelitów z urządzeniami nadawczo-odbior- czymi pracującymi w paśmie L, umieszczonych na niskiej orbicie LEO. Satelity systemu obiegają Ziemię po orbitach znajdujących się na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt

Do góry