Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

  LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - prosty protokół wywodzący się ze standardu usług katalogowych X.500 (1993 r.), zezwalający na dostęp do katalogów adresowych w sieciach TCP/IP w celu identyfikacji zasobów sieciowych. Stał się praktycznie standardem dostępu do usług katalogowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAP-D (Link Access Procedure for D channel)

  LAP-D (Link Access Procedure for D channel) - procedura sygnalizacyjna warstwy łącza danych stosowana w sieciach cyfrowych ISDN, prowadzona w kanale sterującym D. LAPD jest używana również w niektórych sieciach radiokomunikacji ruchowej (GSM) do przesyłania informacji sterujących i ciągów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LDTV (Law Definition Television)

  LDTV (Law Definition Television) - standard telewizyjny o małej rozdzielczości obrazowej 352 punkty x 288 linii, formacie obrazu 4:3 i przepływności strumienia bitów danych ok. 1,5 Mb/s (odpowiadająca rejestracji VHS).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAP-F (Link Access Procedure for Frame Mode Bearer Services)

  LAP-F (Link Access Procedure for Frame Mode Bearer Services) - wywodzący się wprost z protokołu LAP- D (dla ISDN) i zdefiniowany w zaleceniu Q.922 protokół przeznaczony dla pakietowych transmisji danych, stosujących technikę przełączania lub przekazywania ramek.

  Usługi związane z przekazywaniem ramek...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LED (Light Emitting Diode)

  LED (Light Emitting Diode) - dioda elektroluminescencyjna wysyłająca światło z wykorzystaniem zjawiska emisji spontanicznej. Emituje energię optyczną o mocy wzrastającej w przybliżeniu liniowo ze wzrostem prądu zasilania diody (modulacja sygnałów analogowych), o szerokim kącie rozbieżności światła...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAP-M (Link Access Protocol for Modems)

  LAP-M (Link Access Protocol for Modems) - protokół korekcji błędów, zdefiniowany w specyfikacji V.42. Dla zapewnienia poprawności przesyłanych danych korzysta z kodowania nadmiarowego typu CRC i funkcji retransmisji z potwierdzeniem ARQ implementowanej w modemach analogowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEO (Low Earth Orbit)

  LEO (Low Earth Orbit) - niska orbita kołowa satelitów komunikacyjnych znajdująca się w odległości ok. 200-1200 km od powierzchni Ziemi. Czas obiegu krążących po niej satelitów wynosi ok. 100 minut (Iridium, Globalstar, Orbcomm).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

  Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - półprzewodnikowe urządzenie optyczne emitujące wyłącznie stabilną i spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego (światło koherentne) w zakresie podczerwonym, widzialnym lub nadfioletowym, Dyskretne widmo (kilka fal)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANE (LAN Emulation)

  LANE (LAN Emulation) - specyfikacja ATM Forum definiująca sposób komunikowania się aplikacji stacji roboczych przyłączonych do sieci LAN przez sieć szkieletową zbudowaną w technologii ATM. Najnowsza wersja - LANE 2.0 - rozszerza standardowe funkcje sieci LAN przez zapewnienie odpowiedniej jakości usług...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIFO (Last In First Out)

  LIFO (Last In First Out) - sposób kolejkowania pakietów transmisji danych, a także obsługi ruchu telefonicznego w węzłach sieci, zgodnie z którym ostatnio odebrane pakiet czy połączenie telefoniczne zostaną wyekspediowane w pierwszej kolejności.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt

Do góry