Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Granit

  Granit — pospolita w skorupie ziemskiejskała magmow a głębinowa, barwy szarej, różowejlub czerwonej; składa się głównie z kwarcu,łyszczyków i skaleni; w ykorzystywana szerokojako materiał drogowy, dekoracyjny i rzeźbiarski.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZA

  GRODZA — tymczasowa tama wybudowanaw zbiorniku wodnym w edu zabezpieczenia przednapływem wody do oddzielonej nią części dna lubbrzegu, na której ma być wzniesiona budowlawodna; grodze mogą być ziemne albo z kamieni,wykonuje się je także jako ścianki szczelne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granulator nawozu

  Granulator nawozu — przyrząd służącydo wytwarzania granul, czyli małych kuleczekz m ieszaniny naw ozu organicznego,torfu lub kom postu i naw ozów m ineralnych.Częścią robocza jest bęben albo pochyła, ru chomapłaszczyzna. Przez pokręcanie korbąbęben granulatora obraca się na osi, a ruchom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GOSPODARKA RYBNA”

  „GOSPODARKA RYBNA” — dwumiesięczrnik poświęcony rybactw u; obejm uje sw ą tematykąwszystkie działy rybactw a, a więc — zagadnieniarybactw a Śródlądowego (hodowla,połowy, sprzęt, jeziora, stawy, rzeki), rybołówstwam orskiego — przybrzeżnego i dalekomorskiego, przetw órstw a i handlu rybnego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORYCZKA ŻÓŁTA

  GORYCZKA ŻÓŁTA (Gentiana lutca) — roślinaz rodziny goryczkowatych(Gentianaceae)\ jest to bylinastosowana w lecznictwie iw- przemyśle; występuje nanielicznych stanowiskachgórskich; pod ochroną. Dotychczasnie ma opracowanejmetody uprawy goryczki.Surowcem są korzenie; z powodubraku surowrca produkcjikrajowej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka wodna

  Gospodarka wodna — dział gospodarkinarodowej obejmujący planowanie i koordynacjewykorzystania zasobów wodnych kraju oraz ochronę wód przed z a j i i c c z y s p e n i e m : s k ła d asie na lo: zaopatrzenie w wodę ośrodków komunalnychi przemysłowych oraz odprowadzaniei " Ł P wód ściekowych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZELNIA

  GORZELNIA — zakład przetwórczy, w którymprodukuje się spirytus z surowców roślinnychlub ich przetworów; jako surowiec mogą służyćziemniaki, zboże, buraki cukrowe, topinam buritp. oraz —► melasa. W Polsce spirytus produkujesię w gorzelniach rolniczych głównie z ziemniakówi w znacznie mniejszym zakresie —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka wodna rośliny

  Gospodarka wodna rośliny — gospodarowanierośliny zasobami wody pobieranejz gleby przez korzenie, przewodzenie jej naczyniamii dostarczanie do wszystkich tkanekorganizmu oraz wyparowywanie — głównieprzez liście w procesie transpiracji. Zawartośćwody w roślinie może ulegać pewnym wahaniomnawet w ciągu doby;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorzaka plamistość podskórna

  Gorzaka plamistość podskórna —choroba filologiczna jabłek, która objawia się^wielkimi, do 5 mm średnicy, plamami, rozrz u c o n y m i po całej powierzchni owoców, zwłaszczaw pobliżu kielicha. Plamkę stanowi gniazdoZ?Larłycli, zbrązowiaiych, (Jość wysuszonych komóreko gorzkim smaku. N iektóre z takich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo nasienne

  Gospodarstwo nasienne — gospodarstwopaństwowe, spółdzielcze lub indywidualnewytypowane do produkcji materiałusiewnego wyższych stopni odsiewu przez specjalnewojewódzkie komisje nasienne. Gospodarstw anasienne prowadzą produkcję nasienną na zasadachkontraktacji. Gospodarstwo takie musimieć odpowiednie do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt

Do góry