Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HALE

  HALE, połoniny — pastwiska górskie. Na halachwysokogórskich wiatr i inne czynniki przyrodniczenie pozwalają na porost fasu, a nahalach powstałych z poręb leśnych w powtórnymzalesieniu przeszkadza spasanie (hale nadleśnc).Roślinność hal jest niska, mało soczysta, składającasię z dość licznych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGROFITY

  HIGROFITY — rośliny lądowe żyjące w miejscachwilgotnych, bardzo wrażliwe na wszelkiniedostatek wody w atmosferze i w podłożu. Należądo nich rośliny cicniolubnc (np. wilgotnychlasów). Mają one delikatną budowę, duże i soczysteblaszki liściowe; przystosowane są do intensywnejtranspiracji. Z roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbata

  Herbata (Thea) — roślina z rodziny herbacianych( Theaceae); uprawia się przeważniedwa gatunki herbaty: herbatę chińską ( Theasinetisis) i herbatę indyjską ( Thea as sami ca).Występuje jako wieloletni, zawsze zielony krzewlub niewysokie drzewo; z młodych pędów zbierasię najdelikatniejsze górne liście...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUSATHION

  GUSATHION — insektycyd fosforoorganiczny,używany najczęściej w postaci roztworówemulgujących, zawierających 30—40% substancjiczynnej: stężenie cieczy roboczej 0,1% substancjiczynnej; zwalcza prawie wszystkie owady; zalecanyprzeciw mszycom i przędziorkom, zwłaszczaw sadach; jest trujący dla pszczół, ludzi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEBOWISKO ZWIERZĘCE

  GRZEBOWISKO ZWIERZĘCE — teren, naktórym zakopuje się zwłoki padłych zwierząt.Grzebowiska powinny istnieć we wszystkich gromi dach, z których zwłoki zwierzęce nic są zabieraneprzez zakłady utylizacyjne. G rzebow iska należyzakładać w ustronnych, suchych i o g ro d zo nychmiejscach; doły na zw łoki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUTTACjA

  GUTTACjA. ,,płacz roślin” — wydzielaniewody w postaci kropel przez specjalne otworkiw liściach, zwane szparkami wodnymi; następujepod wpływem -♦ parcia korzeniowego; jest dosyćrozpowszechnione, zwłaszcza u roślin młodych;można je zaobserwować np. u owsa, tymotki, koniczynyi innych gatunków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZĘDY

  GRZĘDY — wygładzone listwy o przekroju4 x 5 cmt na których nocują kury i in d yk i; umieszczonesą poziom o wzdłuż tylnej ściany kurnika,na wysokości 90 cm nad podłogą; są oneczworoboczne, przy czym górne kanty majątekko zaokrąglone. N a jedną kurę liczy się 18—20 cm bieżących grzędy. Odległość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROSZEK KONSERWOWY

  GROSZEK KONSERWOWY — konserwa przygotowanaz niedojrzałych jeszcze, soczystych nasiongrochu łuskowego. N asiona sortuje się wedługwielkości na 5 grup, blanszuje, studzi, p o napełnieniunim puszki zalewa 1— 1,5%-ową solanką,zamyka i sterylizuje (-► apertyzacja). Konserwyz groszku produkuje się w puszkach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie gwintowne

  Połączenie gwintowne — połączeniedwóch części mających występy i rowki (grzbietyi bruzdy) o zbliżonych zarysach i wymiarachoraz o tym samym skoku i skręcie; umożliwiato łatwe łączenie i rozłączanie części maszyn.Połączenia gwintowe wykonuje się za pomocąśrub i nakrętek. Najczęściej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYBNIA

  GRZYBNIA — zespół rozgałęzionychstrzępek rozrastającychsię wewnątrz lubna powierzchni podłoża;stanowi narząd wegetatywnyi rozrodczy grzyba, spełniającymiędzy innymi funkcjępobierania pokarmów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt

Do góry