Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HAMOWNIA

  HAMOWNIA — urządzenie do pomiaru mocysilnika, zużycia paliwa, liczby obrotów wałukorbowego oraz temperatury wody chłodzącej.Podstawowym urządzeniem w hamowni jesthamulec do pomiaru mocy. Stosuje się hamulcemechaniczne, hydrauliczne i elektryczne; najbardziejrozpowszechnione są hydrauliczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSEGO APARAT

  HESSEGO APARAT — aparat do filtrowaniazacieru; jest to miedziany cylinder sitowywbudowany do wewnętrznej ściany kadzi i zaopatrzonyw kran spustowy wyprowadzonyna zewnątrz kadzi; nałożone na cylinder obręcze(poruszane rączką za pomocą dźwigni) usuwajązanieczyszczenia zbierające się na powierzchnisita i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANOWERSKA RASA KONI

  HANOWERSKA RASA KONI — rasa wyhodowanaw północnych Niemczech w ok olicachHanoweru; konie wszechstronnie uźytko**,o dużych wymiarach: wzrost 160— 170 cm.ciężar ciała 600— 700 kg. D o wytworzenia się imrasy przyczyniły się ogiery pełnej krwi angieUkięj.Nieliczne ogiery hanowerskie były przed...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROSPERMIA

  HETEROSPERMIA — zjawisko wnikania dokomórki jajowej w czasie procesu zapłodnieniaplemników pochodzących od dwóch lub więcejsamców; może nastąpić, jeżeli samicę podczasrui kryły po sobie różne samce lub jeżeli unasienionoją sztucznie mieszaniną nasienia parusamców...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hartowanie się roślin

  Hartowanie się roślin - stopnioweprzystosowywanie się roślin ozimych na jesienido przetrzymania niskich temperatur w zimie,przystosowanie to roślina uzyskuje przy stopniowymi powolnym spadku temperatury w okresiejesieni. W razie nagłego i silnego spadkutemperatury rośliny łatwo wymarzają Roślinyogrodnicze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROTROFY

  HETEROTROFY, organ izm y cudzożyw n e —organizmy odżywiające się substancjami organicznymi,pochodzącymi z innych organizmów;do takich organizmów należą np. grzyby, większośćbakterii, zwierzęta, człowiek; organizmyte nic są zdolne do wytwarzania substancjiorganicznych z nieorganicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HCH

  HCH (nazwa zwyczajowa) — mieszanina technicznaizomerów sześciochlorocykloheksanu,które działają jako insektycydy kontaktowe;poszczególne izomery różnią się między sobąaktywnością biologiczną; prawie 50-krotnicaktywniejszy od innych jest izomer ->gamma-HCH. Techniczny HCH jest obecnie używanydo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAECKEL Ernest

  HAECKEL Ernest (1834— 191?) — niemieckibiolog i fiiozof-nwterialista, profesor uniwersytetuw Jenie; zwolennik i krzewiciel darwinizmu;popularyzator cwolucjonizmu, rozwińąJ szerokobadania" nad rozwojem rodowym i związkamipokrewieństwa między organizmami; opierał si^na badaniach embnologicznych, anatom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higiena przechowalni

  Higiena przechowalni— utrzymywanieczystości w pomieszczeniach i magazynach,w których przechowuje się zbiory lub produktyroślinne. Należy codziennie zamiatać podłogioraz omiatać ściany i sufity; co najmniej razw tygodniu dokładnie czyścić wszelkie maszyny,urządzenia i sprzęt pomocniczy; puste worki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heptachlor

  Heptachlor (nazwa zwyczajowa) — siedmiochloroendometylcnoinden;działaniem owadobójczymzbliżony do ->chlordanu, lecz bardziejod niego toksyczny dla ludzi i zwierząt; D L 50p.o. wynosi 90— 135 mg/kg ciała szczura (-+ D L );w organizmie zwierząt ulega przemianie chemicznej,przy czym powstały produkt jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt

Do góry