Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  IMPREGNOWANIE SIECI RYBACKICH

  IMPREGNOWANIE SIECI RYBACKICH —zabieg mający na celu przedłużenie trwałości rybackichnarzędzi połowu (materiałów sieciowych)wykonanych z włókien roślinnych (np. z konopi,lnu i bawełny). Polega na nasyceniu sieci najpierw'garbnikami, działającymi zabójczo na bakterieniszczące włókna roślinne, potem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYCZNIK

  INDYCZNIK — pomieszczenie dla indyków zapewniającetemperaturę nic spadającą poniżej 0°(średnio 8— 12°) regulowaną przez: obsadę indykówpozostawionych w stadku na zimę (na 1 mapowierzchni podłogi powinno przypadać 1,5— 2indyki), suchy, dobrze izolujący materiał budowlany(drewno, płyty pilśniowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYKATOR

  INDYKATOR — przyrząd do rejestrowaniazmian ciśnienia w cylindrach silników spalinowychtłokowych i maszyn parowych. W obudowiewkręcanej w cylinder para lob gazy spalinowe wywierająciśnienie na tłoczek indykatora naciskanysprężyną i połączony z urządzeniem piszącym.Rysik urządzenia piszącego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYZOP LEKARSKI

  HYZOP LEKARSKI (Hyssoput officindls) —miododajna roślina z rodziny wargowych (L a -biatae)\ jest to krzewinka uprawiana, niekiedyzdziczała, spotykana na łąkach i przychaciach,stosowana w lecznictwie i przemyśle spożywczym(jako przyprawa). Surowcem są kwitnące wierzchołkipędów. Rozmnaża się z nasion...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPREGNACJA

  IMPREGNACJA — nasycanie ciał porowatych,np. drewna, tkanin, środkami, które chronią jeprzed szkodnikami lub gniciem (np. impregnacjadrewna preparatami grzybobójczymi), czynią jeniepalnymi albo nieprzemakalnymi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDROLAZY

  HYDROLAZY — enzymy katalizujące procesyhydrolizy, tj. rozkładu -+substratu na związkiprostsze przy udziale wody; do grupy tej należąnp. -»amylazy hydrolizujące skrobię do cukrów,lipazy hydrolizujące tłuszcze do kwasów tłuszczowychi glicerolu itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydroliza

  Hydroliza — proces chemiczny, któremuulega —*substrat na skutek działania cząsteczekwody; np. hydroliza soli prowadzi do powstawaniakwasów i zasad, a hydroliza skrobi — dopowstawania cukrów, przy czym proces ten mogąkatalizować -»hydrolazy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDROMECHANIZACJA

  HYDROMECHANIZACJA — wykonywanierobót ziemnych za pomocą strumienia wody wyrzucanegopod du/ym ciśnieniem z urządzeniazwanego wodomiotaczcm; rozmyty grunt, tzw.pulpa, spływa wraz z wodą do miejsca przeznaczenialub, jeśli nic ma odpowiedniego spadkuterenu, jest przytłaczany rurociągami. Przy pogłębianiui...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGROMETR WŁOSOWY

  HIGROMETR WŁOSOWY — przyrząd służącydo pomiaru wilgotności względnej w aparadewylęgowym; działa na zasadzie wydłużania sięciał organicznych (włos) pod wpływem pary wodnejznajdującej się w powietrzu. Składa się onz tarczy zegarowej oraz ze wskazówki obracającejsię na osi, na którą przenoszony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMIFIKACJA

  HUMIFIKACJA — przemiana obumarłej substancjiorganicznej (resztek roślinnych i zwierzęcych)w glebie w próchnicę (humus). Proces tenzachodzi na ogół w warunkach ograniczonegodostępu powietrza do gleby przy współudzialeorganizmów glebowych: mikroflory i drobnejfauny, z której najważniejszą rolę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt

Do góry