Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KERATYNA

  KERATYNA — białko zawierające dużo siarkii występujące w nabłonkowych tworach u kręgowców:w łusce ryb i gadów, włosach, rogach,pazurach, kopytach, paznokciach itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLATECZKA SZCZYPCOWA

  KLATECZKA SZCZYPCOWA — cylindrycznaklateczka z prętów metalowych, zaopatrzonaw szczypce służące do unieruchamiania norekw czasie dokonywania na nich zabiegów leczniczych(np. szczepienie).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KĘDZIERZAWKA CHMIELU

  KĘDZIERZAWKA CHMIELU — choroba wirusowachmielu, jedna z najgroźniejszych. O b j a wy : roślina wydaje liczne, ale słabe pędy o skróconychmiędzywęźlach, z wierzchołkami zwisającymiz podpór; liście mniejsze, jaśniejsze niżzwykle i chorobliwie klapowane, pokrzywowate,z krawędziami zawiniętymi ku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASTRA

  KASTRA — podręczna skrzynia do mieszaniazapraw wykonana z desek sosnowych ostruganychod strony wewnętrznej i okuta bednarką; pojemnośćskizym — około 80 litrów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaszyca

  Kaszyca — skrzynia lub klatka z okrąglakówlu b z betonow ych elem entów prefabrykow anych,stosow ana w tym czasow ych lub stałych budow lachw odnych; kaszyce w ypełnia się ziem ią lub kamieniam i, budując z nich np. przyczółki, filarym ostów lub fundam enty jazów , a także tym czasowe -♦ grodze budow lane;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karczowanie drzew i zarośli

  K A RCZO W A N IE DRZEW I Z A R O Ś L I — usuwaniedrzew i krzaków wraz z korzeniam i lubpniaków po ściętych drzewach wf celu oczyszczeniaterenu pod budowę lub gruntu zmeliorowanegoprzed zagospodarowaniem; karczowaniejest bardzo pracochłonne, zaleca się więc stosowanieodpowiednich ->karczow ników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAUCZUK

  KAUCZUK — złożony związek organiczny.węglowodór o bardzo dużej masie cząsteczkowej,zbudowany z cząsteczek izoprenu(metylobutadienu), o konsystencji zawiesiny koloidalnej.W oclu utwardzenia go i nadania muelastyczności dodaje się niewielkie ilości kwasu,a następnie ogrzewa się go z dodatkiem siarkiw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARBOLINA SADOWNICZA

  KARBOLINA SADOWNICZA — stężone zemulgowaneoleje węglopochodnc o działaniu owadobójczym;środek stosowany do opryskiwania-drzew i krzewów owocowych w stanie bezlistnym(najlepiej na przedwiośniu) dla zniszczenia stadiówzimujących szkodników (jaj mszyc i miodówkijabłoniowej, larw miscczmka śliwowego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWA

  KAWA, kawowiec, kawowy k rz e w (Coffca) —roślina z rodziny marzanowatych (R ubiaceae),której najczęściej uprawianym gatunkiem jestCoffea arablca; w stanie dzikim rośnie w Abisynii;jest rośliną wieloletnią, wyrastająca jakokrzew lub niewielkie drzewko. Użytkowane sąnasiona, które zawierają od 0,8 do 2,4%...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARPINA

  KARPINA — drewno podziemnej części drzewawTaz z pniakiem pozostałym po jego ścięciu.Karpina sosnowa, która przeleżała w ziemi co najmniej7 lat, nosi nazwę karpiny przemysłowej,gdyż używana jest do destylacji rozkładowejlub ekstrakcji żywicy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt

Do góry