Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Knieć błotna

  Knieć błotna , k a c z e n ie c , k a c z y n ie c(CaJtha paJustrit) — roślina z rodziny jaskrowatych(Ranunculaceae); występuje w całym kraju namiejscach zabagnionych; jest to roślina wieloletnia;kwitnie żółto wczesną wiosną; jej obecnośćna łące wskazuje na istnienie procesu bagiennego.W wypadku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOBALT

  KOBALT — pierwiastek chemiczny z grupy żelazowcówoznaczany symbolem C o; wchodzi w składwitaminy Bu. Promieniotwórczy izotop kobaltu(“>(20) emituje (wysyła) promienie gamm a (y),podobne do promieni rentgenowskich, dzięki czemustosuje się go w leczeniu nowotworów , w badaniachnad dziedzicznością itd. Jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koagulacja

  Koagulacja— łączenie się pojedynczychcząstek koloidalnych w coraz większe skupieniai agregaty; może m. in. przebiegać w glebach podwpływem wzrostu stężenia roztworów glebowych(susza, zamarzanie), działania dodanych elektrolitów(wapnowanie, wprowadzanie nawozów mineralnych)oraz działania koloidów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLATKA PIERSIOWA

  KLATKA PIERSIOWA — kostne rusztowaniejamy piersiowej, składające się z części piersiowej—>kręgosłupa, z żeber oraz mostka; kręgipiersiowe tworzą jej część górną, a żebra (którychlic/ba u poszczególnych gatunków zwierząt jestróżna) — części boczne; mostek łączy się z dolnymikońcami żeber i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KĘDZIERZAWKA MALIN

  KĘDZIERZAWKA MALIN — choroba wirusowamalin. O b j a w y : liście zmarszczone,z brzegami i wierzchołkami skręconymi ku dołowi.C z y n n i k c h o r o b o t w ó r c z y :Rubus wirus 3 przenoszony przez mszyce (podobniejak inne wirusy malin), które stają sięzdolne do zakażania nowych roślin po 2...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KŁUSAKI

  KŁUSAKI — konie odznaczające się bardzo dużaszybkością w kłusie; specjalnie w tym kierunkuhodowane i trenowane; przebywają 1 km w czasiekrótszym niż 2 min., a rekordy na tym dystansiewynoszą 1 min. 15 sek.; najbardziej znane sąkłusaki orłowskie, wyhodowane w Rosji w końcuXVIII w., kłusaki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KĘDZIERZAWKA pelargonii

  KĘDZIERZAWKA pelargonii — chorobawirusowa pelargonii. O b j a w y : od marca domaja na młodych liściach, zwłaszcza sadzonek,występują najpierw bladożółtawe plamki o średnicyi — 1,5 mm, później plamy gwiaździste lubokrągłe, z ciemnożółtym środkiem otoczonymjedną lub kilkoma współśrodkowymi obw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEŁEK

  KIEŁEK — 1) część z aro d k a nasienia zaw ierającazaczątki korzen ia i pędu zakończonegopączkiem ; 2) pęd w yrastający z kłącza, cebulilub z pączka śpiącego bulw y; 3) m łody pędrośliny w yrastający z nasienia i ukazujący sięnad pow ierzchnią ziem i.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIT PSZCZELI

  KIT PSZCZELI — lepka substancja o przyjemnejwoni, którą pszczoły powlekają ramki płótna izalepiają wszelkie szpary w ulu; pochodzenie kitunie jest jeszcze całkowicie zbadane; ma on dośćsilne właściwości odkażające i znieczulające;w ZSRR ma pewne zastosowanie w lecznictwie;wykorzystuje się go do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLATECZKA NA MATKĘ PSZCZELĄ

  KLATECZKA NA MATKĘ PSZCZELĄ —m ałe drewniane pudełeczko z siatką drucianązaopatrzone w zamykany otwór; konstrukcjabywa różna zależnie od celów, jakim służą (przetrzymywaniei poddawanie matek, izolowaniemateczników, przewożenie matek).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt

Do góry