Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Łączność autostradowa

  Łączność autostradowa - specyficzny rodzaj łączności wzdłuż autostrad, umożliwiający zwiększenie bezpieczeństwa na szlaku i ułatwiający prawidłową ich eksploatację. System takiej łączności obejmuje wiele podsystemów:

  dwukierunkowej głosowej łączności wewnętrznej (alarmowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze podczerwieni

  Łącze podczerwieni - wiązka kanałów transmisyjnych z zakresu podczerwieni z kierunkową emisją w otwartej przestrzeni lub izotropowo w pomieszczeniach zamkniętych (budynkach). Stanowi alternatywę dla mikrofalowych łączy radiowych - z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego o długościach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M-Law

  M-Law - standard kodowania głosu PCM, także kompresji i ekspansji wg charakterystyki korekcyjnej typu li, używany w Japonii i Ameryce Północnej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze radiowe

  Łącze radiowe - szeroki zakres częstotliwości radiowych używanych w teleinformatyce i do realizacji bezprzewodowych sieci radiowych RLAN (Radio LAN), z przepływnościami zwykle nie przekraczającymi 2 Mb/s dla pojedynczego abonenta (typowo 64 kb/s). Przekazy uzyskiwane za pomocą medium radiowego w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAC (Media Access Controt)

  MAC (Media Access Controt) - jedna z dwóch części warstwy łącza danych modelu ISO/OSI; również część adre- sowa nagłówka pakietu w protokołach komunikacyjnych za- wierająca adres nadawcy i odbiorcy.

  Warstwa łącza danych została podzielona na dwie podwarstwy: górną LLC i dolnć MAC. W podwarstwie MAC...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze satelitarne

  Łącze satelitarne - typowe wielokanałowe i dwukierunkowe pasmo stacjonarnego przekaźnika satelitarnego (transpondera), rozdzielone częstotliwościowo na dwa kierunki: pasmo do góry (uplink) - przesyłane z Ziemi do przekaźnika satelitarnego oraz pasmo w dół (downlink) - kierowane z satelity do stacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magistrala S

  Magistrala S - interfejs pasywnej magistrali abonenc- kiej sieci cyfrowej ISDN w dostępie podstawowym BR/ ISDN. Dokładnie znormalizowana pod względem elektrycznym i funkcjonalnym, czteroprzewodowa magistrala abonencka łączy lokalne terminale użytkownika sieci ISDN i umożliwia tworzenie podsieci z subadresami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze telekomunikacyjne główne

  Łącze telekomunikacyjne główne - pojęcie identyfikowane z każdym łączem telekomunikacyjnym zakończonym u użytkownika urządzeniem końcowym, czyli terminalem. Łącze główne może być zakończone terminalem indywidualnym lub zespołem terminali w zakończeniu grupowym.

  W telekomunikacyjnej centrali...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze komutowane (dial-up line)

  Łącze komutowane (dial-up line) - dwukierunkowa, zwykle dwuprzewodowa pętla telekomunikacyjna zestawiana automatycznie na czas określony między dwoma abonentami sieci, za pośrednictwem komercyjnej lub publicznej sieci telefonicznej PSTN. Cechą charakterystyczną łącza komutowanego jest współdziałanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokalizacja abonentów sieci

  Lokalizacja abonentów sieci - identyfikacja i lokalizacja abonentów oraz taryfikacja prowadzonych przez nich rozmów, prowadzona przez rozbudowane procedury sygnalizacji i utrzymania, sterowane z centrum radiokomunikacji ruchowej MSC. W centrum tym są przechowywane aktualne rejestry: abonentów macierzystych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt

Do góry