Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metajęzyk

  Metajęzyk - otwarty język programowania o wspólnej gramatyce, jednolitej metodologii programowania i stale ulegający rozszerzeniom funkcjonalnym.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Middleware

  Middleware - klasa oprogramowania zapewniająca komunikację między różnymi systemami bądź między stacjami roboczymi i serwerami bazodanowymi za pośrednictwem różnych protokołów komunikacyjnych. Zwykle komunikacja middleware stanowi warstwę pośredniczącą oprogramowania do aplikacji w środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metakatalogi

  Metakatalogi - produkty systemu usług katalogowych łączące technologię LDAP i strukturę informacyjną usług katalogowych X.500 z zestawem funkcji konsolidujących dane. Istotną funkcją metakatalogów jest zdolność łączenia właściwych danych, pochodzących z wielu katalogów o różnych sposobach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metakomputer

  Metakomputer - wirtualne środowisko obliczeniowe, obejmujące zasoby obliczeniowe (serwery, komputery i systemy komputerowe) o dużej mocy, a także systemy zarządzania danymi, wizualizacji i oprogramowania w taki sposób, by użytkownik miał dostęp do tych zasobów i odpowiednich aplikacji w trybie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MHS (Message Handling Serrice)

  MHS (Message Handling Serrice) - jedna z metod (Novell) obsługi komunikatów X.400, zapewniająca przepływ informacji między aplikacjami pracującymi w sieciach LAN.

  System MHS zbiera, porządkuje i kieruje ruch pakietów i komunikatów do innych systemów, stosując technikę „zapamiętaj i prześlij" (storę and...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIB (Management Information Base)

  MIB (Management Information Base) - niewielka baza danych implementowana w węźle sieci LAN, wykorzystywana do przechowywania informacji o zarządzanym węźle i elementach sieci przyłączonych do węzła. Za aktualizację i modyfikację danych w MIB odpowiada program agent - znajdujący się w węźle sieci i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Micropayment

  Micropayment - jedna z najwcześniejszych metod regulacji płatności w Internecie, polegająca na kolejnym zliczaniu odwiedzanych przez użytkownika stron internetowych i przeliczaniu tej wielkości na kwoty pieniężne. Opłata rośnie w miarę otwierania kolejnych stron internetowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

  MIDI (Musical Instrument Digital Interface) - standard cyfrowego interfejsu do transmisji i zapisu dźwięku, stosowany w muzyce elektronicznej do obsługi kart dźwiękowych i syntezatorów.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maskarada

  Maskarada - jedno z podstawowych zagrożeń w sieci teleinformatycznej polegające na udawaniu (oszukiwaniu) przez program, że domniemany klient jest legalnym i odpowiednio upoważnionym użytkownikiem sieci.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  mDSL (m-Digital Subscriber Line)

  mDSL (m-Digital Subscriber Line) - najnowsza wersja (2000 r.) abonenckiej technologii przekazu cyfrowego za pośrednictwem stacjonarnych modemów szerokopasmowych klasy DSL. Przekaz danych w tej asymetrycznej technologii dokonuje się z szybkością zwiększoną do 2,3Mb/s za pomocą dedykowanej dwuprzewodowej linii...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt

Do góry