Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zachowania motoryczne w okresie wczesnodziecięcym

  Wczesne dzieciństwo oznacza przedział wiekumiędzy 2. i 6. rokiem życia włącznie. Do tegomiejsca w rozdziale większość informacji skupionona procesach uzyskiwania przez dzieckonowych umiejętności ruchowych. Rozwój motorycznypodczas wczesnego dzieciństwa prowadzico prawda także do osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój motoryczny

  Co to jest rozwój motoryczny? Dlaczego naukao rozwoju motorycznym jest ważną dla fizjoterapeuty?Dlaczego należy uczyć się o rozwojumotorycznym, jeśli nie zamierza się pracowaćz dziećmi? Czy jakakolwiek z tych informacjijest przydatna w praktyce klinicznej spoza pediatrii?Pytania te są często stawiane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenikanie jonów

  Głębokość przenikania wynosi z reguły mniej niż 1 mm. Pochłonięte jony przenikają następnie głębiej dzięki zjawisku włoso-watości i transportu aktywnego (przezbło-nowego). Największe stężenie jonów w ustroju występuje dokładnie w miejscu przyłożenia elektrody czynnej. Jony są przechowywane w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oparzenia substancjami chemicznymi

  Przyczyną tego typu oparzeń jest z reguły wydzielanie się zbyt dużych ilości wodorotlenku sodu na katodzie. Wodorotlenek sodu, znany wszystkim jako ług sodowy, jest przyczyną trudno gojących się ran powstałych w wyniku rozpuszczenia tkanek. Skutki działania ługu, w postaci uniesionych ponad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwagi, zastrzeżenia i zalecenia

  Czytelnik zauważył zapewne, że na liście zalecanych jonów nie ma deksametazonu (fosforan sodowo-deksametazonowy z li-dokainą lub bez). Z mojego doświadczenia wynika, że deksametazon nie jest bardziej skuteczny niż hydrokortyzon 0,5-1%, a w dodatku ten drugi związek jest tańszy i dostępny bez recepty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /6 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Peyroniego

  Jeżeli leczenie podejmuje się we wczesnej fazie choroby, należy zastosować jonofore-zę hydrokortyzonu, która zmniejsza nasilenie procesu zapalnego i przykry dla pacjentów dyskomfort. W postaci przewlekłej ból jest minimalny, jednak hydrokortyzon, będący również środkiem przeciwzapalnym, nadal działa na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd dwufazowy

  Produkowane obecnie urządzenia wytwarzają najczęściej prąd dwufazowy, składający się z fazy dodatniej i ujemnej. Impulsy mogą mieć przebieg kwadratowy, prostokątny, sinusoidalny lub trójkątny (szpilkowy) (patrz ryc. 5-12). Zwykle dąży się do tego, aby fazy dodatnia i ujemna były sobie równe, tak aby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuszczyca

  Łuszczycę od wielu lat leczy się naświetlaniami promieniowaniem nadfioletowym za pomocą preparatów z nieoczyszczonej smoły węglowej (metoda Goeckermanna). W nowszych modyfikacjach tej metody zamiast smoły używa się z dobrymi wynikami zwykłej białej wazeliny (Vaseline). Napromienianie metodą PUVA nadal...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór rodzaju impulsu

  Jak dotąd nie uzyskano wyraźnych dowodów na to, że impulsy tego czy innego rodzaju oddziałują na ustrój w inny sposób, niż tylko wywołując znieczulenie. Jednak w niektórych przypadkach charakter choroby wymaga zastosowania prądu o gwałtownie narastającym natężeniu (np. impulsu szpilkowego), podczas gdy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Incydent mózgowo-naczyniowy

  Ponieważ w zaburzeniach wywołanych chorobą ośrodkowego neuronu ruchowego odczyn zwyrodnienia z reguły nie występuje, do leczenia spastycznego porażenia połowiczego, będącego wynikiem udaru mózgu, znakomicie nadaje się prąd zmienny impulsowy o wolno narastającym natężeniu. Dobre wyniki można...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 539

  praca w formacie txt

Do góry