Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Okablowanie poziome

  Okablowanie poziome - zbiór kabli rozprowadzających, łączących indywidualne przyłącza stacji roboczej na piętrze budynku z kondygnacyjnym punktem dystrybucyjnym. Istotnym wymaganiem okablowania poziomego jest ustalenie łącznej długości kabla tak, aby nie przekraczał 90 m oraz by maks. długości kabli...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONT (Optical Network Termination)

  ONT (Optical Network Termination) - ogólna nazwa optycznego zakończenia sieci szerokopasmowej klas: FUL, DSLAM, ADSL, VDSL lub HFC, znajdującego się po stronie i w gestii operatora sieci. Jedną z jego odmian jest węzeł OLT zapewniający przezroczystą transmisję.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okna światłowodowe

  Okna światłowodowe - strukturalna cecha rdzenia włókna światłowodowego polegająca na niejednorodnym tłumieniu jednostkowym (straty absorpcyjne) włókna w funkcji częstotliwości. Tłumienność jednostkowa światłowodu w funkcji częstotliwości (wyrażana w dB/km) określa wielkość strat absorpcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiekt

  Obiekt - wieloznacznie definiowane określenie często używane w procesie programowania jako:

  wydzielona jednostka kojarzona z ikoną programu (aplikacje, tekst, arkusze kalkulacyjne), folderu (zbiory obiektowe, pliki), plików danych (informacje, tekst, listy, dźwięk, wideo, in.), urządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsyłacz hipertekstowy

  Odsyłacz hipertekstowy - jednoznacznie wyróżnione miejsce (kolorem, kursywą, ikoną lub podkreśleniem) w tekście komputerowym prezentowanym na ekranie, adresujące hipertekstowo łącze do kolejnego dokumentu znajdującego się na tym samym serwerze lub w zupełnie innym miejscu sieci Internetu. Nowy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona danych

  Ochrona danych - zapewnienie bezpieczeństwa sieci za pomocą środków technicznych i programowych systemów ochrony. Do zasadniczych środków ochronnych zmniejszających ryzyko nieuprawnionego dostępu należą następujące kategorie równolegle prowadzonych działań:

  ograniczanie dostępu do zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  off-line (odłączony)

  off-line (odłączony) - sytuacja, w której dowolne zewnętrzne urządzenie techniczne dołączone do sieci teleinformatycznej lub systemu komputerowego znajduje się stanie nieaktywnym (brak gotowości działania) i nie może podjąć natychmiastowej współpracy. Oznacza najczęściej tryb pracy urządzenia bez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona przeciwprzepięciowa

  Ochrona przeciwprzepięciowa - umieszczanie w obwodach zasilania 220/230V (AC) elementów zapewniających ochronę zainstalowanych urządzeń przed zakłóceniami powstającymi w wyniku wyładowań atmosferycznych czy też na skutek procesów łączeniowych w sieci zasilającej.

  Ograniczniki przepięć można...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochronnik przepięciowy

  Ochronnik przepięciowy - zespół elektroniczny zabezpieczający czynną linię transmisyjną przed przepięciami i uszkodzeniami powodowanymi rozchodzeniem się fali napięć/prądów piorunowych.

  Ze względu na stopień odporności na prądy udarowe, wiele istniejących stref zagrożenia, a także różne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NTSC (National Television System Committee)

  NTSC (National Television System Committee) - standard telewizji kolorowej stosowany (od 1941 r.) głównie w Ameryce Północnej (także w Meksyku i Japonii), używający do prezentacji telewizyjnego obrazu 525 linii poziomych (z przeplotem półobrazów co 30 Hz), zmienianego z częstotliwością 60 Hz. Stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt

Do góry