Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PAM (Pulse Amplitude Modulation)

  PAM (Pulse Amplitudę Modulation) - modulacja amplitudowo-impulsowa, jedna z najbardziej popularnych metod modulacji stosowanych w telekomunikacji. Umożliwia konwersję analogowego sygnału mowy (ogólnie również innych sygnałów analogowych) do postaci szeregu dyskretnych próbek analogowych (o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PABX (Private Automatic Branch Exchange)

  PABX (Private Automatic Branch Exchange) - lokalny, automatyczny (cyfrowy) system komutacji przeznaczony dla biur lub przedsiębiorstw do realizacji połączeń wewnętrznych, także połączeń do zewnętrznej publicznej sieci telefonicznej PSTN.

  Współczesne centrale abonenckie, oznaczone prawie równoważnymi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAD (Packet Assembler/Disassembler)

  PAD (Packet Assembler/Disassembler) - sprzętowo- programowy typ urządzenia cyfrowego (zwykle multipleksera) stosowany w publicznych sieciach pakietowych z protokołem X.25 do zestawiania lub rozdzielania informacji binarnych na pakiety. Jest niezbędny w przypadku przyłączania do sieci asynchronicznych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pager

  Pager - odbiornik radiowych sygnałów przywoławczych, o prostej konstrukcji, niewielkich rozmiarach (75x50x15 [mm]) i masie (50-100 g) - przeznaczony do powiadamiania ruchomego abonenta sieci przywoławczej. Pagery produkowane w milionach egzemplarzy (niska cena) zapewniają najprostsze usługi przywołań...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakiet

  Pakiet - podstawowa jednostka informacji w teleinformatyce, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa sieciowa (warstwa 3) modelu ISO/OSI.

  Pakiet składa się z 3 elementów, każdy o innym przeznaczeniu: nagłówka warstwy sieciowej (w tym adresy źródła i docelowy), segmentu danych pochodzących lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSPF (Open Shortest Path First)

  OSPF (Open Shortest Path First) - jeden z protokołów wewnątrzdomenowego rutowania typu link-state do wyznaczania najtańszych tras połączeń z wykorzystaniem algorytmu Dijkstry. Uwzględnia liczbę skoków (hops), możliwą do osiągnięcia szybkość transmisji, opóźnienia spowodowane przeciążeniem w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAL (Phase Alternating Line)

  PAL (Phase Alteration Linę) - jeden z dwóch standardów europejskiego systemu analogowej telewizji kolorowej stanowiący ulepszoną wersję amerykańskiego systemu NTSC. PAL definiuje 625 linii poziomych ekranu z rozdzielczością 640 punktów i częstością powtarzania 25 ramek/s i w formacie 4:3.

  W systemie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

  OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) - reflektometr (optyczny tester odbiciowy) do diagnozowania torów światłowodowych. Jest on przeznaczony do prowadzenia szczegółowych pomiarów światłowodowych traktów cyfrowych - z uwzględnieniem urządzeń końcowych, współdziałających z torem optycznym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONU (Optical Network Unit)

  ONU (Optical Network Unit) - wyniesiony węzeł optyczny używany w dostępowych (abonenckich) systemach światłowodowych FUL, znajdujący się od strony abonenta sieci. Stanowi de facto zakończenie telekomunikacyjnej sieci optycznej ODN w kierunku abonenta i dokonuje właściwej konwersji szerokopasmowego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLAP (On-line Transaction Processing)

  OLAP (On-line Transaction Processing) - grupa systemów bezpośredniego przetwarzania analitycznego, stanowiąca podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji DSS, przetwarzania danych i tworzenia raportów. Cechą charakterystyczną serwerów OLAP jest: wielowymiarowy format danych, interaktywny dostęp z poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt

Do góry