Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KOSZAR

  KOSZAR — zagroda dla owiec pasionych napastwiskach górskich; ogrodzenie tworzące koszarskłada się z oddzielnych płotków, co umożliwiaprzenoszenie koszaru i ^ kolejne nawożenieposzczególnych części pastwiska. Koszar przestawiasię zwykle 2 razy na dobę; dla każdej owcyprzeznacza się — w zależności od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kółko podporowe

  Kółko podporowe — część pługa przymocowanado tylnej części ramy. Jest ono ustawioneukośnie do dna bruzdy i m a kształt stożkowy.Zadaniem kółka jest zmniejszenie oporówpodczas orki, w położeniu zaś transportowym —podtrzymywanie tylnej części ramy pługa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszenie

  Koszenie , żęcie — ścinanie roślin ręcznelub maszynowe; u nas stosowane są dwa sposobyręczocgo koszenia: na pokos i na „ścianę".K o s z e n i e n a p o k o s polega na tym, żekosiarz ma łan zboża z prawej strony, a ściętezboże układa w pokosy na lewą stronę. Przy tymsposobie koszenia nie potrzeba...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJALNICA

  KRAJALNICA — maszyna do krajania surowców,materiałów pomocniczych i produktów ,często stosowana w zakładach przemyshi rolnego;kapustę kraje się na skrawki, ziemniaki na krążki(talarki), paski lub wiórki, buraki cukrow e napaski itd.; pokrajane surowce nazywane są krajanką.Otrzymane podczas krajania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości

  Kości — poszczególne części szkieletu, czyli -*kośćca; każda kość zbudow ana jest z tkankikostnej, która jest najtwardszą tkanką organizmudzięki obecności soli mineralnych, głównie wapniowych; inny natom iast składnik — osseina —zapewnia sprężystość kości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORELACJA

  KORELACJA — wpółzależność; określenie używaneprzy statystycznym opracowywaniu wynikówdoświadczeń. W wypadku gdy rozpatrujem ywpływ danego czynnika na dwie różne cechyjednocześnie, np. wpływ nawożenia na wielkośćliści buraka i na plon korzeni, możemy zauważyć,że istnieje zależność między obu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRATKA

  KRATKA — w przemyśle jajczarskim wkładkatekturowa, stanowiąca opakow anie wewnętrznejaj w skrzyni jajczarskiej, wykonana z odpowiednionadciętych pasków i złożona w lorinic kratki,w której jaja układa się pionow o, tępym końcemdo góry. K ażda warstwa kratek w skrzyni j ajczarskiejprzedzielona jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOTELNIA

  KOTELNIA — okres wy kotów owiec przypadającyu poszczególnych ras w pewnych stałych terminach;w prawidłowo prowadzonych stadachkotelnia trwa około 6 tygodni. W Polsce kotelniaw stadach owiec merynosowych odbywa sięw* listopadzie i grudniu, a w stadach ow iec długowełnistych— w styczniu i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korniszony

  Korniszony — młode, małe ogórki długości3 do 7 cm zalewane kwaśną zalewą octowąz dodatkiem czosnku, cebuli, papryki ostrej,chrzanu, gorczycy, estragonu i innych przypraw,zamykane w puszki lub słoje i pasteryzowane(-♦apertyzacja). Stanowią o strą przypraw ę dopotraw mięsnych, rybnych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOTEW

  KOTEW — urządzenie do umocowywania belek,ościeżnic i innych części konstrukcyjnychw muizc. Kotew ma najczęściej kształt płaskownikaprzytwierdzonego jednym końcem do belki,a drugim wpuszczonego w m ur; płaskownik możeprzechodzić także przez m ur na wylot i być zakończonygwintem, na który nakłada...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt

Do góry