Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KULTURA WODNA

  KULTURA WODNA, hydro p o n ik a — uprawaroślin na pożywkach wodnych; istnieją dwazasadnicze warianty tego systemu: kultury żwirowei hydroponiki z zastosowaniem wilgotnejściółki. Kultury żwirowe polegające na uprawieroślin w basenach wypełnionych żwirem polewanympożywką stosowane były m. in. w U.S.A.i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULWIEĆ Kazimierz

  KULWIEĆ Kazimierz (1871— 1939) — entomolog;wzorując się na placówce prowadzonejprzez Z. Mokrzeckiego w Symferopolu, zorganizowałw roku 1904 pierwszą na ziemiach polskichPracownię Naukowy do badań nad chorobamii szkodnikami roślin w Warszawie przy TowarzystwieOgrodniczym Warszawskim.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWIŚCIĄG

  KRWIŚCIĄG (Sanguisorba sp.) — roślina z rodzinyróżowatych (Rosaceae). K r w i ś c i ą gl e k a r s k i (Sanguisorba oficinalis) występujena wilgotnych łąkach; ma właściwości lecznicze;jest rośliną wieloletnią. Mała domieszka do paszyjest korzystna, jednak w wypadku nadmiernegowystępowania na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLIK DZIKI

  KRÓLIK DZIKI (Oryctolagus eunieulus) — gryzońz rodziny zającowatych (Leporidae); ubarwienieszare, podbrzusze czysto białe; długośćciała z głową do 45 cm, długość ogona do 6 cm,długość stopy tylnej do 9,5 cm; latem wyrządzadotkliwe szkody w koniczynie, lucernie orazw warzywach; zimą ogryza młode...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZEW

  KRZEW — roślina wieloletnia, drewniejąca,która w odróżnieniu od drzewa rozgałęzia sictuż nad ziemią na kilka lub więcej pędów, nie wytwarzającpnia; wyrasta do kilku, wyjątkowodo kilkunastu m etrów wysokości. Granicamiędzy krzewami a drzew ami nie jest wyraźna.Wiele drzew, jeśli rosną w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRTAŃ

  KRTAŃ górny odcinek dróg oddechowychleżący pomiędzy gardłem a tchawicą; jest to narządgłosotwórczy; zrąb krtani stanowią połączoneruchomo chrząstki; wnętrze jej wysłane jest-♦błoną śluzową, która tworzy fałdy głosowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWA DEPRESji

  KRZYWA DEPRESji — powierzchnia zwierciadławody, prostopadła do osi cieku odwadniającego;zwierciadło wody gruntowej w tereniezajmuje zasadniczo położenie poziome,gdy woda gruntowa odpływa do rowów odwadniających,powierzchnia jej zwierciadła makształt krzywej (krzywa depresji), najniższypunkt jej znajduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUK

  KRUK (Conrus corax) — ptak z rodziny krukowatych( Corvidae), znacznie większy od wrony, zamieszkującywiększe lasy; dość rzadki już w Polsce;czarny, o metalicznym połysku; ma grubyi silny dziób; często mylony jest z gawronem;długowieczny, żyje prawie do 100 lat; gnieździsię parami na wysokim drzewie lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWA OBJĘTOŚCI PRZEPŁYWU

  KRZYWA OBJĘTOŚCI PRZEPŁYWU — graficznieprzedstawiony związek między stanamiwody odczytanymi na wodowskazie i objętościąprzepływającej wody przez wodo wskaż; powstajeona przez naniesienie na osi rzędnych stanówwody, a na osi odciętych — odpowiadającychim objętości przepływu; przez naniesione...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwawnica pospolita

  Krwawnica pospolita (Ljrthram saflcaria)— roślina wieloletnia z rodziny krwawnicowatych(Lythraceoe); występuje w całym krajuw wilgotnych zaroślach i na podmokłsch łąkach;kwiaty różowo-fioletowe, zawierają glukozy dy,garbniki i antocyjan i są stosowane w medycynieludowej przy krwawych biegunkach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt

Do góry