Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KWARANTANNA WETERYNARYJNA

  KWARANTANNA WETERYNARYJNA —przymusowa izolacja zwierząt w celu zapobieżeniaszerzeniu się zaraźliwych chorób zwierzęcych;polega na odosobnieniu zwierząt na czasodpowiadający okresowi wylęgania się chorobyudzielającej się danemu gatunkowi i bacznejich obserwacji. Kwarantannę zarządza się dlazwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUPAŻOWANIE

  KUPAŻOWANIE — zabieg stosow any w przemyśleprzetwórczym, umożliwiający otrzymanienapoju (wina, soku, m iodu pitnego) o wyższejwartości; polega na zm ieszaniu produktówróżniących się niektórym i właściwościami; np.soki, wina lub miody pitne n ad m ien ić kwaśnemiesza się z mało kw aśnym i; bogate w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KURNIK

  KURNIK — pomieszczenie dla kur niosek zapew-niaja.ee temperatur* nic niższą niż 0° (średnio8—12*) regulowaną przez: obsadę k u r (na 1 m3 —3—4 sztuk ras ogólno użytkowych), dobór odpowiedniegomateriału budowlanego (drewno, płytypilśniowe, płyty glinowo-wiklinowe, trzcinowe,słomiane, wiórowo-ccmentowe)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUROPATWA

  KUROPATWA (Perdix pcrdix) — ptak polnyz rodziny bażantowatych (Phasianidae) , osiągającyciężar około 400 g; pospolity w Polsce; madoskonale brunatnoszare ubarwienie ochronne,bardzo skomplikowane pod względem rysunku;kogut jest zwykle jaśniejszy od kury. Zamieszkujeotwarte powierzchnie dobrze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUSKUTA

  KUSKUTA — maszyna do oczyszczania drobnychnasion roślin motylkowych, zwłaszcza koniczynyz nasion kanianki {Cuscuta — stąd nazwamaszyny) lub babki. Zbudowana jest podobniejak wialnia do czyszczenia zboża, różni się jednakod niej wymiarami, zwłaszcza długością. Najważniejszączęścią tej maszyny są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUMULACJA

  KUMULACJA — gromadzenie się substancjiaktywnej w organizmach ludzi lub zwierząt w wynikusumowania się poszczególnych dawek; zjawiskoto jest niekiedy wykorzystywane do obniżenianorm zużycia substancji toksycznej; małymibowiem dawkami często stosowanymi możnaosiągnąć znacznie lepsze wyniki niż jedną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUCIE KONI

  KUCIE KONI — zabieg polegający na wystruganiumartwego rogu kopytowego, dopasowaniui przybiciu podkowy. Celem kucia jest zabezpieczeniekopyt konia przed nadmiernym ścieraniemsię na twardych drogach; ze względu na ciągłe narastanierogu kopytowego niezbędne jest przekuwaniekoni co 4—6 tygodni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUCZKI

  KUCZKI — garście ściętej trawy lub roślin motylkowychrozstawione do suszenia w ten sposób,że u dołu stoją szeroko, a u góry są tylko skręconespiralnie lub przewiązane wiązadłem z kilkuźdźbeł.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUDEŁKA Szczęsny

  KUDEŁKA Szczęsny (1844— 1917) — przyrodniki rolnik, nauczyciel szkół rolniczych w 2abikowiei Dubianach; prowadził plantację nasiennąburaka cukrowego na Podolu; autor podręczników„Choroby roślin gospodarskich, ichprzyczyny i środki zaradcze” (1881) oraz „Burakcukrowy i jego uprawa”...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUKLIK

  KUKLIK (Geum sp.) — roślina z rodziny różowatych(Rosaceae). Na wilgotnych i mokrych łąkachczęsto występuje k u k l i k z w i s ł y (GeumrivaJe); jest to chwast wieloletni, rozłogowy ; gdywystępuje liczniej, dość trudno go zwalczyć; kwiatykuklika zwisłego są wewnątrz żółte, zewnątrzczerwono...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt

Do góry