Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LAKTOROL

  LAKTOROL — zawiesisty napój z łagodnieukwaszonego (maślanką lub zakwasem) chudegomleka pasteryzowanego; jego kwasowość wynosi22r—32°S.H. (stopnie Soxblet-Hcnkla); sprzedawanyjest w butelkach; dopuszczalny czas przechowywania— 24 godziny w temperaturze do12°C

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWAS SIARKOWY

  KWAS SIARKOWY — związek chemicznyo wzorze HłSO*; jeden z najważniejszych związkówsiarki, mający podstawowe znaczenie w różnychgałęziach przemysłu, używany m.in. do produkcjinawozów sztucznych, materiałów wybuchowych,włókien sztucznych; m a równieższerokie zastosowanie w przemyśle...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMIESZ

  LEMIESZ — wykonana ze stali część składowapługa naJcżąca do korpusu płuźnego; lemieszprzymocowany jest śrubami do słupicy; pracajego polega na poziomym podcinaniu skiby.Rozróżniamy dwa typy lemieszy: europejskiw kształcie trapezu i amerykański o wydłużonymdzióbie podobnym do dłuta. Podczas pracy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANGBAJNiT

  LANGBAJNiT  — mało rozpowszechniony minerałzłóż soli potasowo-magnezowych; jest tosiarczan potasowo-magnezowy powstający wskutekreakcji chemicznych; często występuje w złożachsoli kamiennej, w większej ilości — w złożachsoli potasowych, np. w Niemczech; używanydo wyrobu nawozów, np. siarczanu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWASY TŁUSZCZOWE

  KWASY TŁUSZCZOWE — związki organicznełańcuchowe zbudowane z atomów węgla,wodoru i dwóch atomów tlenu wchodzącychw skład grupy karboksylowej (—COOH); w zależnościod liczby atomów węgla w cząsteczcedzielimy je na niższe (np. kwasy mrówkowyi octowy) i wyższe (kwasy oleinowy, palmitynowyi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lanolina

  Lanolina — tłuszcz wytwarzany przez gruczołyłojowe w skórze owiec; składnik -♦tłuszczopotuuzyskiwany przy praniu wełny owczej;lanolina dzięki swym właściwościom zwilżającymjest stosowana do wyrobu kosmetyków(kremy).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „KWAŚNE TRAWY”

  „KWAŚNE TRAWY” — termin używanyw starszym piśmiennictwie, a spotykany czasamii obecnie; przeważnie bywa używany jako określenieroślinności łąk mokrych, głównie higrofilnychturzyc; nie ma on logicznego uzasadnienia i używanietego terminu często staje się pośrednio przyczynąszkód wyrządzonych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWALIFIKATOR

  KWALIFIKATOR — osoba wyznaczona przezwydział rolnictwa i leśnictwa PWRN łub PPRNdo przeprowadzania kwalifikacji polowej materiałusiewnego. Kwalifikatorami mogą być,oprócz pracowników wydziałów rolnictwa RN,tylko fachowcy i doświadczeni pracownicyinstytucji rolniczych, wyszkoleni na specjalnychkursach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwarantanna

  Kwarantanna— przymusowe okiese; eodosobnienie ludzi, zw ieftąt, roślin lub iowirowpochodzących z miejsc dotkniętych cnori**zakaźną, w celu zapobiezema szerzeniu stę epidemiilub epizootii; miejsce i czas przezn.*czonedo tego odosobnienia są wyznaczane w z -ności od rodzaju choroby. Osobom pgttonnj gwstęp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUNTZE Roman

  KUNTZE Roman (1902— 1944) — profesor zoologiiSzkoły Głównej G ospodarstw a WiejskiegoWarszawie; au to r wybitnych prac biologicznych,faunistycznych i zoogeograficznych nadowadami i gryzoniami, między innymi krytycznegoprzeglądu szkodników roślin z rzędu chrząszczyi z rzędu gryzoni, zarejestrowanych w Polsce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt

Do góry