Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LIEBIG Justus

  LIEBIG Justus (1803—1873) — uczony niemiecki;stworzył podstawy chemii rolnej; dokonałsyntezy licznych związków organicznych; głównejego prace dotyczyły odżywiania się roślin orazżywienia zwierząt. L. napisał również szereg dzieł,m. in. „Grundsatze der Agnculturchemie'’ (Podstawychemii rolnej)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPTOSPIROZA

  LEPTOSPIROZA — choroba zaraźliwa wywoływanaprzez drobnoustroje zwane krętkami;występuje u wszystkich gatunków zwierząt domowychi u lisów srebrzystych; wrażliwy jest na niątakże człowiek. Głównym źródłem choroby sąchore zwierzęta i zakażone przez nic zbiornikiwodne; zakażenie może nastąpić np...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LASECZKA SIENNA

  LASECZKA SIENNA (Bacillus subtilis) — bakteriaw kształcie laseczki, rozkładająca białko;przy rozkładzie białka uwalnia się amoniak;bakteria ta często powoduje silne zagrzewanie sięwilgotnego siana, na którym rozwija się dająckolonie widoczne gołym okiem w postaci białejpajęczynki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIAT

  KWIAT — 1) narząd u roślin okrytonasiennych(-♦okrytonasienne) służący do rozmnażania płciowego;składa się z okwiatu, tj. działek kielichai płatków korony różnorodnie zabarwionych, orazpręcików (-> pręcik) i słupków (-> słupek). Kwiatymogą być; o b u p ł c i o we, gdy zawierająi słupki i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „LAS POLSKI”

  „LAS POLSKI” — dwutygodnik StowarzyszeniaInżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa;omawia wszystkie działy gospodarkileśnej — hodowlę i ochronę lasu, użytkowanie,mechanizację prac leśnych, transport itd. Czasopismoma charakter instruktażow'o-szkoleniowy,jest przeznaczone dla organizatorów'...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTACJA

  LAKTACJA — stan fizjologiczny, kiedy samicawydziela mleko; trwa on od porodu do -♦zasuszenia;długość okresu laktagi, ilość wytwarzanegomleka i jego skład zależą od gatunku, rasyi właściwości osobniczych danej samicy, a takżeod sposobu jej użytkowania, żywienia, pielęgnowaniai innych czynników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lawenda prawdziwa

  Lawenda prawdziwa (Lavondula vera) —roślina miododajna z rodziny wargowych {Labiatm);krzewinka upraw iana dla celów leczniczychi praemysłowych. Surowcem są kwiaty zbieranena początku kwitnienia i ususzone w zwykłej tem peraturze.Olejek lawendowy jest cennym surowcemleczniczym i przem ysłowym , zwłaszczadla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTOZA

  LAKTOZA, c u k ie r m lek o w y — dwucukier,występujący tylko w mleku zwierząt ssących: powyosobnieniu z mleka (serwatki) przedstawia sięjako ciało krystaliczne o smaku słodkim, rozpuszczalnew wodzie i alkoholu; mleko krowie zawiera4,5—5,3% laktozy, mleko klaczy i owcze —6—7%. Laktoza, otrzymywana fabrycznie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWAS ORTOFOSFOROWY

  KWAS ORTOFOSFOROWY — związek chemicznyo wzorze HjPO*, pospolicie zwanykwasem fosforowym, najcenniejszy z kwasówfosforowych; w stanic czystymi jest ciałem stałym;dobrze rozpuszcza się w wodzie; jest niezbędnymskładnikiem wielu związków organicznych występującychw organizmach zwierzęcych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGHORNY

  LEGHORNY — rasa kur typu nieśnego. Pochodząz Włoch, w połowic XIX wieku przewiezionoje do Stanów Zjednoczonych, gdzie ustalonoobecny typ użytkowy. Ciężar 6-miesięcznej kuryokoło 1,2 kg, a koguta około 1,5 kg. Upierzenieich jest białe, policzki i dzwonki (dość duże)czerwone, zausznice białe, oczy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt

Do góry