Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  łupina nasienna

  łupina nasienna—Lmętrzna twarda powłoka nasienna; ochraniafasienie przed uszkodzeniami mechanicznyminra? wpływem chemiczno-enzymatycznym innychonanizniów; powstaje z osłonek zalążka (->zająitS*osłonka zewnętrzna grubieje i rogowacicjezrastając się z cienką osłonką wewnętrzną; grubośćłupiny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACICA

  MACICA — narząd wchodzący w skład -'•układurozrodczego samicy, w którym rozwija siępłód; zawieszona jest obustronnie w jamie brzusznejna silnych wiązadłach. Rozróżnia się w niejdwa rogi (do których uchodzą jajowody), trzonoraz szyjkę, otwierającą się do pochwy; tędy podczasporodu wychodzi dojrzały...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOJOWE GRUCZOŁY

  ŁOJOWE GRUCZOŁY — wielokomórkowegruczoły wydzielania zewnętrznego, rozmieszczonew skórze bardziej powierzchownie n>ż gruczoły-po to w e; rch przewody wyprowadzające połączonesą najczęściej z pochewkami włosowymi,wydzielina tvch gruczołów (łój skórny) powlekapowierzchnię skóry oraz włosów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAWECZKA

  ŁAWECZKA — w melioracji płaszczyzna pozioma, szerokości od 1 do 6 m , wykonywanamiędzy stopą nasypu a krawędzią wykopu,w celu zabezpieczenia gruntu przed obsunięciemsię lub u podstawy skarp wykopów i nasypóww celu nadania im większej statyczności; ławeczkiwykonuje się również u podstawy skarp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBIENIECKI Julian

  LUBIENIECKI Julian (1803—1862) — wybitnypszczelarz-praktyk, dobry organizator i nauczyciel,autor pierwszego polskiego podręcznika dlapszczelarzy; w' 1857 r. założył w' Przemyślanachk/Lwowa pierwszą w Polsce stalą szkolę pszczelarską,która wydała licznych fachowców; przezdługie lata pisywał artykuły do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIOWY JĘZYCZEK

  LIŚCIOWY JĘZYCZEK — błoniasty twór występującyna granicy pochwy i blaszki liściowejtraw, otaczający źdźbło lub pęd, chroniący przeddostaniem się do wnętrza pochwy wody i drobnoustrojóworaz ich rozwojem wewnątrz pochwy;kształt języczka jest jedną z cech charakterystycznychdanego gatunku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄKA

  ŁĄKA — obszar pokryty przeważnie wieloletniąrośłinnością zielną (trawy, turzyce, ro ślinymotylkowe itp.) gęsto rosnącą, splecionąkorzeniami i kłączami w jednolitą darń. Z biorowiskaroślin łąkowych są różne w zależnościod rodzaju gleby, jej wilgotności, tem peratury,klim atu, pielęgnowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

  LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE (LZS) —m ilow a wiejska organizacja sportowo-turystyczna,której celem jest popularyzowanie, rozwijaniei podnoszenie poziomu różnych form wychowaniafizycznego, sportu i turystyki oraz prowadzeniedziałalności społecznej i kulturalnej.Do najlepiej rozbudowanych sekcji w LZSnależą; sekcja...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIOZWÓJ ZIEMNIAKÓW

  LIŚCIOZWÓJ ZIEMNIAKÓW — choroba wirusow'aziemniaków. O b j a w y : w roku zakażenia(objawy pierwotne) listki, zwłaszcza liścigórnych, zgrubiałe, pozwijane łyżkowato; najmłodszeJistki sczerwieniaie lub zżółkłe; w drugimroku (objawy wtórne) liście na całcj rośliniezwinięte łyżkowato lub lejkowato...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUMEN

  LUMEN — jednostka strumienia świetlnego.Jeżeli w środku wydrążonej kuli o promieniu 1 mumieści się źródło światła o światłości jednej-♦kandeli, to na powierzchnię 1 m 2 tej kuli padastrumień świetlny wielkości 1 lumena.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt

Do góry