Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MAKROKLIMAT

  MAKROKLIMAT — klimat dużych obszarówtu li ziemskiej kształtujący się pod wpływem czynnikówo szerokim zasięgu, takich jak szerokośćgeograficzna, wysokość nad poziomem morza,odległość od oceanów, górzystość obszaru, stopieńzalesienia itd.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARUNA BEZWONNA

  MARUNA BEZWONNA, rumianek bezwonny,rumianek psi (Trlplcurosf>crmum inodorum)— roślina z rodziny złożonych (Composirae);chwast, wyrastający do wysokości 60 cm,silnie rozgałęziony, wschodzi na jesieni luboa wiosnę, występuje w roślinach okopowych,a zwłaszcza wypełnia rzadsze miejsca w łanachpszenicy i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALCEWA SYSTEM

  MALCEWA SYSTEM — zespól zabiegów agrotechnicznychstosowany przcz radzieckiego agronomaMalcewa; polega na przygotowaniu roli dosiewu za pomocą bron talerzowych oraz bronzębowych i wałów; przyczynia się do zwalczaniachwastów, powoduje zwiększenie zmagazynowaniawod> i polepszenie struktury gleby; w tymcelu co 3—4...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARYNATY

  MARYNATY — obszerna grupa przetworówowocowych i warzywnych, dla których charakterystycznajest obecność kwaśnej lub slodkokwaśnej,zwykle octowej zalewy oraz ostryzapach kwasu octowego i korzenny smak wskutekdodatku licznych przypraw. Kwasowość marynatwynosi do 2% kwasu octowego; zależnie od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALEINIZACJA

  MALEINIZACJA — biologiczna próbapoznawcza (uczuleniowa) służąca do wy!nosacizny u koni; polega na wstrzyknięciu koniowimaleiny w skórę powieki lub pod skóręalbo do spojówki oka, w celu określenia odczynuzwierzęcia na ten preparat; w wypadku zakażenialub nosicielstwa zarazków nosacizny przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALINA

  MALINA (Rubus) — krzew owocowy z rodzinyróżowatych (Rosaceae): roślina wieloletnia, alepędy jej żyją tylko dwa lata; wyrastają w pierwszymroku, w drugim po owocowaniu zamierająjesieńią. Malina stanowi podszyt lasów na lepszychsiedliskach w górach i na niżu, a takżetworzy zarośla na zrębach; owoc...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACIERZANKA PIASKOWA

  MACIERZANKA PIASKOWA  ( Thymus serpyllum) — roślina z rodzinywargowych (Labiatae), jest to krzewinka występującana suchych, piaszczystych stanowiskach w sosnowychlasach, na porębach i nieużytkach; zielezawiera olejek lotny; ma zastosowanie w lecznictwie;ścina się w okresie kwitnienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROELEMENTY

  MAKROELEMENTY — pierwiastki chemiczneniezbędne do żyda i rozwoju roślin, pobieraneprarz nie w większych ilościach; do pierwiastkówtych należą przede wszystkim: azot,fosfor, potas i wapń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOSOŚ

  ŁOSOŚ (Salmo salar) — ryba z rodzinyłososiowatych (Sałmonidae), wędrow-na, dwuśrodowiskowa;osiąga ciężar ponad 12 kg orazdługość do 1,5 m; dojrzałość płciową osiągapo trzyletnim pobycie w morzu i wówczas rozpoczynawędrówkę w górę rzeki na - t a r ł o .Młode łososie żerują w wodach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOŚ

  ŁOŚ (M a s alces) — parzystokopytny ssakprzeżuwający z rodziny jeleniowatych (Cervidae)ywielkości dużego konia, osiągający 320—400 kgciężaru; wierzch ciała szarobrunatny, głow'a i grzywaciemniejsze, nogi od wewnątrz i u dołu prawiebiałe; zamieszkuje rozlegle podmokłe lasy,mokradła, bagna. W stanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt

Do góry