Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PON (Passive Optical Network)

  PON (Passive Optical Network) - rozwiązanie abonenckiego dostępu kablowego przy użyciu sieci optycznej FITL, w której aktywne węzły optyczne AON są zastąpione pasywnymi i jednokierunkowymi rozgałęzieniami linii światłowodowych PON - torów prowadzonych od strony centrali lokalnej do abonentów sieci.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PPLS (Pure Phase Laser System)

  PPLS (Pure Phase Laser System) - laserowy system zapisu i odczytu na dyskach optycznych i magnetooptycznych, umożliwiający zwiększenie precyzji pracy lasera zapisującego i poprawę współczynnika zniekształceń o 25%.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POP (Point of Presence)

  POP (Point of Presence) - punkt udostępnienia usług, stanowiący brzegowy węzeł współczesnej sieci telekomunikacyjnej, w którym jest zlokalizowana cała „inteligencja" do prowadzenia usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, także w środowisku webowym. Praktycznie stanowi zespół różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PPP (Point to Point Protocol)

  PPP (Point to Point Protocol) - dwupunktowy protokół warstwy sieciowej Internetu, gwarantujący niezawodność transmisji komutowanym lub trwałym łączem szeregowym - bez ograniczania szybkości przekazu.

  PPP stanowi jeden z dwóch datagramowych protokołów IP (drugim jest SLIP) używanych w komunikacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POP3 (Post Office Protocol 3)

  POP3 (Post Office Protocol 3) - najnowsza wersja protokołu pocztowego, umożliwiającego komunikowanie się przez Internet za pomocą poczty elektronicznej - korzystając z usług i serwerów ogólnodostępnej sieci publicznej PSTN. Zapewnia przesyłania komunikatów i usługi poczty e-mail z klientami używającymi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRA ISDN (Primary Rate Access ISDN)

  PRA ISDN (Primary Rate Access ISDN) - jeden z dwóch sposobów dostępu do szerokopasmowych usług oferowanych w zintegrowanej cyfrowej sieci abonenckiej ISDN przez interfejs cyfrowy PRI ISDN (30B+D64).

  W dostępie pierwotnym PRA maks. użytkowa przepływność oferowana przez 30 kanałów B (po 64 kb/s w każdym)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie wirtualne VC (Virtual Circuit)

  Połączenie wirtualne VC (Virtual Circuit) - logiczne (dokładniej: pozorne czyli nie rzeczywiste) połączenie komunikacyjne, realizowane głównie w pakietowym środowisku przekazu standardu X.25 i Frame Relay (także ATM), między urządzeniami komunikacyjnymi (DCE) a wyposażeniem terminalowym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpis elektroniczny

  Podpis elektroniczny - sygnatura stanowiąca niejawną identyfikację nadawcy wiadomości elektronicznej. Zwykle jest kojarzony z pełną identyfikacją nadawcy przesyłki (e-mail lub innego dokumentu elektronicznego) umieszczaną na końcu listu (imię, nazwisko, adres elektroniczny, firma, stanowisko), także...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PMP (Point to Multipoint)

  PMP (Point to Multipoint) - ogólna nazwa systemów radiokomunikacji do realizacji bezprzewodowych abonenckich pętli dostępowych, w których dwukierunkowa komunikacja (telefoniczna i danych) przebiega od jednej do wielu stacji końcowych.

  Systemy PMP korzystają zwykle z dedykowanych dla służb specjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpis cyfrowy

  Podpis cyfrowy - sposób szyfrowania informacji  potwierdzającej formalnie (i prawnie) autentyczność doku- mentów przesyłanych drogą elektroniczną. Zasada podpisu cyfrowego polega na kodowaniu z zastosowaniem dwóch kluczy: całkowicie tajnego klucza prywatnego i publicznego klucza odbiorcy. Podpisywany...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 152

  praca w formacie txt

Do góry