Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ocena noworodka

  Pierwszym i podstawowym krokiem przed rozpoczęciemewentualnej rehabilitacji jest dokładnaocena dojrzałości neurologicznej dzieckai jego zachowań. Rozwój każdego dziecka,donoszonego, czy też wcześniaka, przebiegawedług pewnych stałych schematów. Dzięki temu można w określonym czasie rozwojuoczekiwać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /3 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martwicze zapalenie jelit

  Martwicze zapalenie jelit jest częstą chorobąukładu pokarmowego występującą w ciągu 6 tygodniu wcześniaków, których masa urodzeniowąnie przekracza 2000 g [46, 47]. Jej wystąpieniusprzyjają powikłania okołoporodowe,a przede wszystkim zamartwica, masywne zakażenie,niedotlenienie lub niewydolność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperbilirubinemia

  Hiperbilirubinemia (objawiająca się żółtaczką)jest wynikiem nagromadzenia się bilirubiny wekrwi. Wśród przyczyn wymienia się niezgodnośćgrupową krwi w układach Rh lub ABO,fizjologiczną żółtaczkę noworodków, żółtaczkępoprzetoczeniową i zakażenia. Żółtaczka fizjologicznanajczęściej występuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retinopatia wcześniaków

  Retinopatia wcześniaków (retinopathy of prematurity— ROP) jest główną przyczyną ślepotyu dzieci. Jej przyczyną jest nieprawidłowaproliferacja naczyń w jeszcze niedojrzałej siatkówce.Nie znane są jednak przyczyny wystąpieniatakiego procesu. Wydaje się, że podstawoweznaczenie ma nadmiar tlenu w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwały przewód tętniczy

  W życiu płodowym przewód tętniczy łączytętnicę płucną z aortą zastępującą, wytwarzającw ten sposób naturalny przeciek pomiędzykrążeniem płucnym i systemowym. Dzięki temukrew omija czynnościowe krążenie płucne, którenie jest potrzebne w życiu płodowym zewzględu na brak wymiany gazowej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy splotu ramiennego

  Urazy splotu ramiennego mogą dotyczyć górnejczęści splotu — porażenie Erba, lub dolnejczęści splotu — porażenia Klumpkego. Urazysplotu ramiennego występują w 0,25% wszystkichporodów [50]. Najczęstszymi urazami sploturamiennego są porażenia Erba, które dotyczągórnej części splotu pochodzącej z 5. i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirusowe zakażenia płodu i noworodka

  Rozwijający się mózg jest bardzo wrażliwy nawszelkiego rodzaju zakażenia wirusowe. Infekcjawewnątrzmaciczna, lub tuż po porodzie,zagram dojrzewającemu układowi nerwowemu,w którym nadal trwa mielinizacją włókieni proliferacja naczyń. Jej wynikiem mogą byćnieprawidłowości budowy lub opóźnieniew...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /2 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzona stopa końsko- -szpotawa (clubfoot)

  Zniekształcenie stopy nazywane stopą końsko-szpotawa to zgięcie podeszwowe stopy (końskość)w stawie skokowym, przywiedzeniew stawach stępu (szpotawość) i odwrócenieśródstopia. Dla rozpoznania typowej stopy końsko-szpotawej konieczne jest stwierdzeniewszystkich trzech składowych [55].Stopy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ alkoholu na płód

  Objawy płodowego zespołu poalkoholowego(fetal alcohol syndrome — FAS) obserwuje sięu noworodków, których matki w okresie trwaniaciąży spożywały więcej niż 30—40 g alkoholudziennie [17]. Prawdopodobieństwo wystąpieniazespołu poalkoholowego wzrasta, jeżelimatka dodatkowo pali papierosy [35].Płodowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpotawość śródstopia

  Istotą wady jest przywiedzenie przodostopiawynikające z ruchu w stawach między szeregamikości stępu (stawy skokowo-łódkowy i piętowo-sześcienny). Wyniki leczenia zależą od elastycznościstawów. Twarde przywiedzenie, opornena ręczne odwiedzenie poza linię pośrodkowa,można leczyć powtarzanym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /600

  praca w formacie txt

Do góry