Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PS ELFEXT (PowerSum Equal Level Far-End Crosstalk)

  PS ELFEXT (PowerSum Equal Level Far-End Crosstalk) - parametr przesłuchu zdalnego FE)CT, pozwalający określić przydatność kabla miedzianego do przekazów korzystających z wieloparowych transmisji w trybie pełnego dupleksu. Określa sumę zakłóceń FEXT pochodzących od wielu par znajdujących się w tym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwanie

  Przerwanie - sygnał przesłany do systemu komputerowego (komputera), że nastąpiło wydarzenie przerywające normalny proces działania, wymagające natychmiastowego podjęcia specjalnej procedury - związanej z obsługą konkretnego typu przerwania.

  Przerwania w komputerach klasyfikuje się w trzech grupach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PS NEXT (PowerSum Near-End Crosstalk)

  PS NEXT (PowerSum Near-End Crosstalk) - parametr przesłuchu zbliżnego NEXT w miedzianych torach kablowych, obejmujący sumarycznie wpływ zakłóceń pochodzących od wielu par znajdujących się w kablu telekomunikacyjnym (najczęściej 4 pary w kablu).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłuchy kablowe

  Przesłuchy kablowe - zjawisko przenikania sygnału (inaczej przeniki kablowe) między sąsiadującymi w kablumiedzianym parami przewodów. Zbyt duża wielkość przesłuchów staje się przyczyną zakłóceń w przesyłaniu sygnałów, aż do zupełnego zaniku transmisji użytkowej.

  Przesłuchy w torach kablowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSDN (Public Switched Data Network)

  PSDN (Public Switched Data Network) - publiczna sieć transmisji danych działająca w trybie pakietowym. Pierwotna oferta szybkości w tych sieciach wynosiła 64 kb/s, obecnie jest możliwy dostęp o odpowiedniej przepływności w zakresie od 64 kb/s do 2 Mb/s - negocjowany między abonentem a usługodawcą...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetwarzanie rozproszone

  Przetwarzanie rozproszone - sposób przetwarzania danych stanowiący przeciwieństwo scentralizowanego modelu przetwarzania, mający na celu przyspieszenie działania przez jednoczesne wykonywanie operacji w kilku systemach komputerowych (także serwerach) z wieloma bazami danych - połączonych wspólnie przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSK (Phase Shift Keying)

  PSK (Phase Shift Keying) - wersja modulacji fazy PM, będąca jedną z powszechnie stosowanych technik modulacji sygnału dla przebiegów cyfrowych, w której wartość binarna jest określana przez wielkość kąta przesunięcia fazy w stosunku do przyjętej i ustalonej wartości początkowej.

  W dwuwartościowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetwarzanie wieloprocesorowe

  Przetwarzanie wieloprocesorowe - sposób na zwiększenie mocy komputerowego systemu przetwarzania danych lub serwera przez implementację architektury wieloprocesorowej, zamiast tradycyjnej architektury jedno- procesorowej. Rozwiązania wieloprocesorowe są oparte na następujących architekturach przetwarzania:

  •...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełącznik webowy

  Przełącznik webowy - rodzaj przełącznika sieciowego IP, optymalnie obsługującego aplikacje w środowisku webowym - a więc przeznaczony dla szybkich aplikacji biznesowych (handel elektroniczny, finanse), obsługi wirtyn WWW i innych usług świadczonych przez sieć Internet, intranety i ekstranety...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSNR (Peak Signal to Noise Ratio)

  PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) - metoda obiektywnej oceny jakości obrazów, zwłaszcza sekwencji wizyjnych. Nadaje się do porównywania jakości obrazów jedynie o takim samym charakterze zniekształceń.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt

Do góry