Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PSTN (Public Switched Telephone Network)

  PSTN (Public Switched Telephone Network) - najstarsza infrastruktura telekomunikacyjna o charakterze publicznym, oparta na komutacji łączy (linii telefonicznych). Podstawowa oferta usług w sieci publicznej PSTN, obejmująca tylko automatyczną komutację kanałów rozmownych POTS, jest stopniowo rozszerzana o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PTM (Packet Transfer Mode)

  PTM (Packet Transfer Mode) - ogólna nazwa sieci z transmisją pakietową, najczęściej o charakterze publicznym PDN. W porównaniu do komutowanych sieci telefonicznych typu PSTN stanowią bardziej efektywny, coraz częściej spotykany sposób przekazu informacji na odległość.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pupinizacja

  Pupinizacja - jedna z najstarszych technik udoskonalania dalekosiężnej transmisji przewodowej, przywracająca stałą oporność falową w niejednorodnych, długodystansowych i miedzianych kablach telekomunikacyjnych. Pupinizacja toru (zastępująca wcześniejszą krarupizację) polegała na włączaniu do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Push/Pull

  Push/Pull - w teleinformatyce termin określający sposób dystrybucji oraz dostępu do wyszukiwanych danych, inny niż w tradycyjnym modelu klient/serwer. W koncepcji puli (ciągnij) użytkownik poszukuje informacji wtedy (i tylko wtedy), gdy są one właśnie potrzebne i korzysta z nich bezpośrednio po ich...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PVC (Permanent Virtual Circuit)

  PVC (Permanent Virtual Circuit) - stałe połączenia wirtualne ustanawiane w sposób trwały przez operatora sieci pakietowej (X.25, Frame Relay) między użytkownikami końcowymi, zawsze przed rozpoczęciem transmisji.

  Połączenia PVC są odpowiednikami łączy dzierżawionych w telekomunikacji, łączą dwa...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PVM (Parallel Virtual Machine)

  PVM (Parallel Virtual Machine) - wirtualny system obliczeniowy pozwalający na wykorzystanie wielu komputerów klasy UNIX - działających w sieci heterogenicznej - jako jednego dużego komputera równoległego. Dzięki temu złożone problemy obliczeniowe są rozwiązywane przez połączoną moc obliczeniową...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

  QAM (Quadrature Amplitudę Modulation) - jedna z technik modulacji sygnału, zwana kwadraturową (kwadratową) z kluczowaniem wielowartościowym, w której przy stałej częstotliwości nośnej modulowane są równocześnie amplituda i faza sygnału harmonicznego.

  Taki sposób kluczowania jest oznaczany jako M-QAM...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeplot

  Przeplot - w telekomunikacji zmiana kolejności nadawania bitów informacyjnych (interleaving) transmitowanego sygnału, stosowana zwykle w nadajnikach radiowych, skojarzona z operacją rozplotu (deinterleaving) przy odbiorze tego samego sygnału przez układ odbiorczy.

  Polega na rozpraszaniu w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetwarzanie sygnału głosu

  Przetwarzanie sygnału głosu - wiele sposobów wpływania na kształt i postać analogowego bądź cyfrowego sygnału mowy, stosowanych w telefonii komputerowe CTI lub transmisji głosu na odległość, przez: filtrację, analizę, rejestrację, kodowanie, cyfryzację, kwantyzację, kom-presję, pamiętanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływność binarna

  Przepływność binarna - parametr określający zdolność kanału do przenoszenia informacji binarnej, to znaczy określa, ile bitów danych można przesłać w ciągu 1 sekundy przez konkretne medium transmisyjne.

  Przepływność binarna dla przebiegów cyfrowych jest wyrażana w bitach na sekundę (b/s, kb/s...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry