Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RFC (Request For Comments)

  RFC (Request For Comments) - składnica dokładnie ponumerowanych tematycznie dokumentów dotyczących serii, wersji i typów protokołów komunikacyjnych implementowanych w sieciach. Zbiory RFC są periodycznie uaktualniane, a bieżąca informacja o ich stanie jest udostępniana przez międzynarodową organizację...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RIP (Routing Information Protocol)

  RIP (Routing Information Protocol) - tradycyjny protokół wewnątrzdomenowego wektorowego wyboru trasy, używany w sieciach TCP/IP, także XNS (Xerox) i SPX/IPX (Novell), i stosujący algorytm distance-vector do wyznaczania trasy połączeń. Rutery z protokołem RIP okresowo rozsyłają do sąsiednich ruterów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ramka PCM

  Ramka PCM - znormalizowany kanał rozmowny o przepływności 64 kb/s, będący podstawą do tworzenia strumieni cyfrowych o dużej przepływności przez łączenie pojedynczych kanałów metodą zwielokrotnienia cyfrowego z podziałem czasowym TDM.

  Ramkowanie PCM umożliwia wprowadzenie pojedynczych bajtów z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDS (Radio Data System)

  RDS (Radio Data System) - cyfrowy system nadawania informacji dodatkowej podczas emisji w kanałach radiofonii UKF/FM.

  Za pomocą systemu RDS można przez sieć nadajników UKF/FM (pasmo górne) przesyłać informacje tekstowe i in. bieżące informacje do stacjonarnych bądź ruchomych radioodbiorników...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ramka komunikacyjna

  Ramka komunikacyjna - określona struktura danych cyfrowych przesyłanych szeregowo przez kanał komunikacyjny.

  W stacji nadawczej strumień bitów jest dzielony na fragmenty informacji zwane ramkami, a przyjęty format ramki określa, gdzie w strumieniu bitów znajduje się przesyłana informacja, a gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redundancja zasilania

  Redundancja zasilania - nadmiarowość urządzeń zasilających, stosowana w systemach teleinformatycznych, które nie tolerują żadnych zakłóceń czy awarii zasilania. Umożliwia automatyczne wyłączenie uszkodzonego elementu (linii zasilającej, przetwornicy, zasilacza UPS, in.) przejęcie funkcji przez jego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAND (Random Number)

  RAND (Random Number) - w cyfrowych sieciach komórkowych GSM liczba pseudolosowa o długości 128 bitów, wysyłana przez centrum autoryzacji sieci do karty SIM użytkownika telefonu komórkowego. Operacja niezbędna do wyliczenia 32-bitowego podpisu elektronicznego SRES (Signed Response) - identyfikującego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reflektometr optyczny

  Reflektometr optyczny - optyczny przyrząd pomiarowy stosowany w telekomunikacji do przeprowadzenia kontroli parametrów traktów światłowodowych, a także diagnozowania i lokalizacji uszkodzeń włókien w zainstalowanych kablach optotelekomunikacyjnych. Produkowane obecnie kable światłowodowe zawierają od kilku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAS (Remote Access Server)

  RAS (Remote Access Server) - specjalizowany serwer zdalnego dostępu, a także protokół sygnalizacyjny używany w komunikacji głosowej VolP przez Internet.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regenerator (repeater)

  Regenerator (repeater) - aktywny element sieci cyfrowej instalowany w celu wzmocnienia sygnału binarnego i zwiększenia zasięgu transmisji poza dopuszczalną długości (zasięg) medium przesyłowego. Służy do przywracania zniekształconym impulsom ich pierwotnej formy - dając wierną replikę sygnału...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt

Do góry