Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Boczne skrzywienie kręgosłupa

  Hydromielia i zakotwiczenie się rdzenia powinnybyć zawsze podejrzewane, gdy rozwija sięskolioza u dziecka z uszkodzeniem rdzeniaponiżej Thl2. Dziecko z wyższym poziomemuszkodzenia nie ma aktywnej muskulatury tułowia,aby neutralizować siłę ciążenia i zawszewystępuje u niego ryzyko bocznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /3 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje nowotworów złośliwych u dzieci

  Nowotwory wieku dziecięcego różnią się odwystępujących w dorosłej populacji. Doroślinajczęściej chorują na raka płuc, piersi, jelitagrubego i skóry. U dzieci najczęściej stwierdzasię białaczki, guzy płodowe i mięsaki.

  Do najbardziejtypowych należą:

  • białaczka,

  • guzy ośrodkowego układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białaczka

  Przyczyną białaczki (leukemia) jest złośliwyproces toczący się w szpiku kostnym — galaretowatejsubstancji wypełniającej jamy szpikowewewnątrz kości [7]. W szpiku kostnym powstajewiele elementów morfotycznych krwi: krwinkiczerwone (erytrocyty), płytki krwi (trombocyty)i krwinki białe (leukocyty).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /3 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

  diagnostyczneji leczniczej konieczne jest, aby terapeucibyli wyczuleni na możliwość występowaniaubytków neurologicznych u każdego niemowlęcialub dziecka z opóźnionym rozwojem lubtrudnościami w zachowaniu (behavioral difficulties).Według Kitchena u 10% noworodkówz małą masą urodzeniową ważących 500...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /5 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala Apgar

  Ocena według tego systemu polega na obserwacjizadanych cech zachowania się noworodkaw 1. i 5. minucie po porodzie. W szczególnychprzypadkach ocenę powtarza się jeszcze po 10i 15 minutach od urodzenia. Uzyskanie przezdziecko 8 i więcej punktów w 1. minucie świadczyo jego bardzo dobrym stanie. Wynik 0—2punkty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kliniczna ocena wieku ciążowego noworodka

  Najszerzej uznawanym systemem oceny klinicznejwieku ciążowego noworodka jest metodazaproponowana przez Dubowitza, Dubowitzai Goldberga [63]. Polega ona na obserwacji 11zadanych cech zewnętrznych i ocenie 10 kryteriówneurologicznych. Obserwowane objawyodpowiadają dojrzałości płodu. Wynik całkowitejoceny jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala oceny zachowań noworodka

  Skala oceny zachowań noworodka (NeonatalBehavioral Assessment Scalę — NBAS) [60],zaproponowana przez Brazeltona, pozwalaocenić badającemu zdolność dziecka do reakcjina bodźce zewnętrzne. U podstaw tej metodyznajduje się pogląd, że noworodek broni sięprzed bodźcami szkodliwymi i reaguje na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zachowań wcześniaka

  Na podstawie NBAS opracowano sposób Ocenyzachowań wcześniaka (Assessment of PretermInfanfs Behavior — APIB) pozwalającystwierdzić stopień jego dojrzałości do reakcji nabodźce zewnętrzne [7]. Jest on oparty na przedstawionymwcześniej synaktywnym modelu zachowańnoworodka. Badanie polega na oceniereakcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie odpowiedzi noworodka na bodźce zewnętrzne według Morgana

  Ocena w tym systemie odbywa się w trzechkategoriach: napięcia mięśni i wzorców ruchowych,prostych odruchów, reakcji na bodźcezewnętrzne. Podobnie jak w ocenie neurologicznejDubowitza, tak i w tej metodzie, wynikibadania zapisuje się punktowo w specjalnejtabeli. W każdej z trzech kategorii wyróżnia się9...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotacja wewnętrzna goleni

  Skręcenie to wynika z nadmiernej rotacji kościpiszczelowej do wewnątrz. Częściej występujeu wcześniaków, które mają osłabione napięciemięśni. Układanie na brzuchu może pogłębiaćzmianę. Leczenie polega na szynowaniu goleniw rotacji zewnętrznej zakładanym na noc.U młodszych dzieci przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /404

  praca w formacie txt

Do góry