Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MAŚĆ OGRODNICZA

  MAŚĆ O GRODNICZA — maść służąca do zabezpieczeniapowierzchni ran przed ■wysychaniemi dostępem powietrza; pokrywa się nią miejscaszczepienia, rany po cięciu drzew i po przemarznięciutkanek; można kupić gotowy lubprzygotować w gospodarstwie rozpuszczającna ogniu mieszaninę 50 dkg kalafonii, 20...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄCZKA MIĘSNA

  MĄCZKA MIĘSNA — m ączka produkow anaz odpadków m ięsnych; odznacza się specyficznymzapachem i barw ą nieco jaśniejsząod barwy m ączki z krw i; zaw iera 70—73%białka, które jednak nie jest pełnow artościow y;dlatego choć mączkę m ięsną skarm ia się w takichsamych daw kach jak m ączkę z krw i, to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maślanka

  Maślanka— płyn pozostały po wydzieleniumasła ze śmietany; zawiera około 3,8%białka, 0,6% tłuszczu, 4,8% cukru mlekowego,ma podobną wartość pokarmową jak mlekoodtłuszczone; ponadto zawiera kwas mlekowydziałający dietetycznie; nąjczęściej stosuje się jązamiast mleka w żywieniu trzody...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASA CZĄSTECZKOWA

  MASA CZĄSTECZKOWA, m a s o d r o b i nowa— względna masa cząsteczki chemicznejwyrażająca się stosunkiem masy cząsteczkidanego pierwiastka lub związku do 1/16 masyatomu tlenu lub 1/12 masy atomu węgla; inaczej —jest to liczba niemianowana, wskazująca ile razymasa cząsteczki danego pierwiastka lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASŁO

  MASŁO — produkt otrzymywany z mlekakrowiego na drodze tzw. zmaślania spasteryzowanej,schłodzonej i przeważnie zakwaszonejśmietany. Według norm masło powinno miećjednolitą barwę zbliżoną do koloru słomy,naturalny smak i zapach, bez obcych domieszek,oraz zawartość wody nie większą niż 16%.Masło ś...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASZYNA DO MYCIA OWOCÓW

  MASZYNA DO MYCIA OWOCÓW — maszynado zmywania z owoców pozostałości poopryskiwaniu drzew środkami chemicznymi;działanie jej polega na spryskiwaniu podawanychdo maszyny owoców płynem, któryunieszkodliwia resztki preparatu (np. boraksem),następnie oplukiwaniu ich czystą wodą, osuszaniui podawaniu do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASZYNKA D O STRZYŻENIA OWIEC

  MASZYNKA D O STRZYŻENIA OWIEC —urządzenie umożliwiające szybkie i jakościowodobre strzyżenie owiec; spotyka się maszynkido strzyżenia napędzane silnikiem elektrycznymza pomocą walu elastycznego lub przegubowegooraz maszynki z silnikiem elektrycznym wbudowanymw rękojeść maszynki. Aparat tnącymaszynki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASA ATOMOWA

  MASA ATOMOWA — względna masa atom uwyrażająca się stosunkiem masy atom u danegopierwiastka do 1/16 części masy atomu tlenulub 1/12 masy atomu węgla; inaczej — jestto liczba niemianowana, wskazująca, ile razymasa atomu danego pierwiastka jest większaod 1/16 masy atomu tlenu lub 1/12 masy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SDXC (Synchronous Digital Cross Connect)

  SDXC (Synchronous Digital Cross Connect) - synchroniczna przełącznica cyfrowa telekomunikacyjnej sieci transportowej, zwykle wyposażona w algorytmy automatycznej protekcji.

  Przełącznice SDXC, stosowane początkowo w sieciach szkieletowych SDH o strukturze kratowej o szybkościach STM-1, STM-4 i STM-16 (rzadko...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segment sieci

  Segment sieci - wydzielony fragment sieci komputerowej połączony z równorzędnymi lub hierarchicznie stojącymi wyżej sieciami przez mosty, huby i rutery. Fragmentacja dużej sieci na segmenty zwiększa jej przepływność (ogranicza za pomocą filtracji zbędny ruch pakietów między segmentami), ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt

Do góry