Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MĄTWIK OWSIANY

  MĄTWIK OWSIANY (Heterodera avenae) —nicień z rodziny m ątw ikow atych (Heteroderidae);larwy nicieni niedostrzegalne gołym okiem ,długości do 1,6 m m , silnie w ydłużone, pasożytująw tkankach korzeni ow sa, jęczm ienia i pszenicy,które się słabo rozw ijają; na korzeniach występująskupienia („b ro d y...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METABOLIT

  METABOLIT — produkt pośredni powstającypodczas reakcji biochemicznej; pod wpływemenzymów ulega dalszym przemianom lub zostajewydalony z organizmu, np. z moczem; jednymz metabolitów w procesie spalania (w organizmie)cukrów do dwutlenku węgła i wody jest kwaspirogronowy, a w przemianie białkowej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEjOZA

  MEjOZA — kariokineza redukcyjna, czyli podziałkomórek prowadzący do powstania gamet(kom órek rozrodczych) lub zarodników; w czasietego podziału następuje zmniejszenie się liczbychrom osom ów o połowę, czyli że każda komórkarozrodcza powstała w wyniku mejozy ma liczbęchrom osom ów o połowę mniejszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄCZNIAK JABŁONIOWY

  MĄCZNIAK JABŁONIOWY — pospolitachoroba grzybowa niewielu wrażliwych odmianjabłoni w sadzie oraz jabłoni i grusz wf szkółkach, ;O b j a w y : od początku wegetacji wierzchołkipędów są pokryte brudnobiałym, mączystym nalotem;liście wąskie, pomarszczone i pozwijanepoprzecznie, kruche, wcześnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATECZNIKOWA MISECZKA

  MATECZNIKOWA MISECZKA — okrągłakom órka pszczela zwężona w górnej części,stanowiąca zaczątki -►matecznika; po złożeniuprzez matkę jaj do miseczek pszczoły odginająich brzegi, a całą kom órkę wydłużają ku dołowi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERAC

  MATERAC — w melioracji skrzyżowane warstwy-♦kiszek faszynowych, związane na skrzyżowaniachosmolowanymi linami lub drutem ; szerokośćmateraca może dochodzić do 30 m , długośćdo 40—50 m, a grubość od 0,45 do 0,6 m ;materace służą do um acniania dna rzeki; przyzatapianiu obciąża się je...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZICZKA

  MAZICZKA (Madia sativa) — jednoroczna roślinaz rodziny złożonych (Compositae), pochodzącaz Ameryki Południowej, gdzie od dawnabyła uprawiana przez Indian. Owocki jejto niełupki zawierające do 40% tłuszczu. Warunkiuprawy jak —► krokosza. Maziczkę uprawiasię w Europie bardzo rzadko.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZURSKA RASA KONI

  MAZURSKA RASA KONI — rasa wywodzącąsię od koni wschodniopruskich; są to koniewszechstronnie użytkowe, silnie uszlachetnionekońmi pełnej krwi angielskiej; przeciętne wymiary:wysokość w kłębie 160 cm , obwód klatkipiersiowej 190 cm, obwód nadpęcia 20—21 cm,ciężar ciała 550—600 kg; maść gniada...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASZYNY

  MASZYNY — urządzenia służące do przetwarzaniajednego rodzaju energii na inny.lub wykonujące prace, albo produkujące przedmiotypotrzebne człowiekowi. Dzielą się one na:s i l n i k i — dostarcząjące energii do wprawianiaw ruch innych maszyn i m a s z y n yr o b o c z e — służące d o wykonywania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACZKA FOSFORYTOWA

  MACZKA FOSFORYTOWA—naw óz fosforowyuzyskiwany przez miałkie zmielenie fosforytówniskoprocentowych; zawiera 10— 15%kwasu fosforowego, jest trudno rozpuszczalny,działa wolno, nadaje się do stosow ania wyłącznieprzed siewem łub sadzeniem roślin, i to podrośliny o dłuższym okresie rozw oju, a takżena łąki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt

Do góry