Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Młociarnia

  Młociarnia — maszyna do omłotu zbóż*rzepaku, strączkowych, marchwi, traw itp., a poodpowiednim przystosowaniu także do wycieranianasion z główek koniczyny, z kolb kukurydzyitp. Pod względem budowy młocarnie dzieląsię na: proste, złożone i zautomatyzowane, podwzględem rodzaju urządzenia młócącego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORZYSKO

  MORZYSKO — choroba przewodu pokarmowegokoni, objawiająca się brakiem apetytu,silnymi bólami, nieoddawanicm kału, a częstoi moczu, oraz niepokojem. Najczęstszą przyczynąmorzyska jest niewłaściwe żywienie (pasze szybkofermentujące oraz zepsute), łatwo powodująceu koni zaburzenia w przewodzie pokarmowymw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOKRZECKI Zygmunt

  MOKRZECKI Zygmunt (1865— 1936) — profesorentomologii i ochrony lasu Szkoły GłównejGospodarstwa Wiejskiego w W arszawie; autorprac badawczych nad szkodnikami roślin w rolnictwie.ogrodnictwie i leśnictwie oraz wielupublikacji z dziedziny w*alki z chorobam i roślini szkodnikami; jeden z twórców i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIECZ

  MIECZ — w budownictwie element drewnianyusztywniający ścianę stolcową lub szkieletową;miecze mogą także usztywniać połączenia słupówi oparte na nich elementy poziome, a więc połączeniabelek, podciągów, jętek i płalwi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROELEMENTY

  MIKROELEMENTY, p ie r w ia s tk i ś la d o w e —pierwiastki chemiczne znajdujące się w glebiei w roślinach w bardzo małych ilościach, niezbędnejednak dla roślin i zwierząt do normalnegorozwoju. D o pierwiastków takich należą międzyinnymi bor, mangan, miedź, kobalt, cynk, molibden,jod i fluor. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIEDŹ

  MIEDŹ — pierwiastek chemiczny oznaczanysymbolem Cu; metal o charakterystycznej barwieróżowozłocistej; rozpuszcza się w kwasie azotowym;sól kuchenna i sole amonowe „nadgryzają”ją. Związki miedzi, tworzące się łatwopod wpływem słabych kwasów, są trujące (grynszpan),dlatego naczynia miedziane muszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROFAUNA GLEBOWA

  MIKROFAUNA GLEBOWA — drobne organizmyzwierzęce, których naturalnym siedliskiemjest gleba; najbardziej typowymi przedstawicielamimikrofauny są pierwotniaki, nicienie, roztoczei wrotki; większość tych organizmów żywisię bakteriami lub resztkami roślinnymi gromadzącymisię w glebie; działalność ich w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIESZANINA

  MIESZANINA — rodzaj materii składającysię z dwóch lub więcej substancji znajdującychsię w dowolnym stanie — gazowym, ciekłym lubstałym. Wszystkie mieszaniny są niejednorodnechemicznie, ponieważ składają się co najmniejz dwóch substancji, natomiast fizycznie są jednorodnei niejednorodne. Jeśli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROKLIMAT

  MIKROKLIMAT — klim at niewielkich obszarów;zależny od charakterystycznych cech danegoterenu, a więc od jego ukształtow ania, wystawyzbocza, wilgotności gleby i stanu wódgruntowych, rodzaju użytków rolnych, osłonwiatrochronnych, szaty roślinnej itp. Znajom ośćwłaściwości mikroklim atu jest p rzydatna w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYWĘŹLE

  MIĘDZYWĘŹLE — odcinek łodygi zawartymiędzy dwoma węzłami (-♦węzeł), tj. miejscamiz których wyrastają liście. U traw i niektórychinnych roślin, np. z rodziny goździkowatychdolne części międzywęźli rozrastają się jeszczewtedy, gdy górne stały się już tkankami dojrzałymii przestały rosnąć;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt

Do góry